Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Monday, November 30, 2020

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး လႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ၊ လိၵ်ႈထႆး၊ ၶွမ်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/11/2020 ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆးလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ၊ လိၵ်ႈထႆး၊ ၶွမ်း ဢၼ်လႆႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ဝႃႈ CLLC (Computer and Language Learning Class) တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃထုပရႃႇတဵတ်ႇ၊ ယၼ်းၼႃးဝၢၼ်း၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆးၼႆယဝ်ႉ။
တီႈၼႂ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ၊ လိၵ်ႈထႆး၊ ၶွမ်း ၼႆႉမီးသင်ၶၸဝ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၸဝ်ႈသြႃႇမႁႃႇၺႃႇၼိၼ်တ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈၶူးပိုၼ်းၼုမ်ႇ ပၼ်ႇတိတ (ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး ၸုပ်ႈ-16) လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးၶဝ်ထႅင်ႈလၢႆလၢႆတူၼ် မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း၊ ပၼ်ၶေႃႈဢေႃးဝႃႇတသေ တေႇတွၼ်ႈသူးပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်သွၼ် CLLC ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး ဢွၼ်ႁူဝ်သေပိုတ်ႇမႃးၼႆႉ လႆႈတႄႇသွၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23/08/2020 တေႃႇထိုင် 22/11/2020 ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉၵူႈဝူင်ႈသေ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶိုၼ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် မိူၼ်ၼင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶွမ်း 14 ၵေႃႉ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ 27 ၵေႃႉ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈထႆး 13 ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈ 54 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်သွၼ် CLLC ၼႆႉယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆးသေ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈသေတႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈၶႄႇ၊ ၶွမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈယၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း၊ ဝၢင်းၼွႆႉ၊ ဢယုတ်ႉထယႃး မိူင်းထႆးယူႇၵူႈပီပီယဝ်ႉ။

No comments:

Post a Comment