Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Thursday, March 12, 2020

ပၢင်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်


ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸုပ်ႈ (15)  ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ၊ ၶွမ်း (Computer)။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 12/3/2020 ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ  ၸုပ်ႈ (15) ဢၼ်သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ ၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး
ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း "ပၢင်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ပီ 2019/2020"  ဢွင်ႈတီႈ ႁွင်ႈႁဵၼ်း မၢႆ D 517 ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း၊ ဝၢင်းၼွႆႉ၊ ဢယုတ်ႉထယႃး၊  ၸိုင်ႈထႆး။

ၸွမ်းၼင်ႇ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး မီးဝႆႉႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈပီလႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်၊ ထိုင်မႃးပီၼႆႉၵေႃႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈ။

ၼႂ်းပၢင်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး ၸုပ်ႈ (15) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်၊ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ သိုပ်ႇတွၼ်ႈၶႅပ်းဝႂ်ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း တီႈၶူးပူင်သွၼ်ၶဝ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူးပူင်သွၼ် လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ၊ ၶွမ်း (Computer)ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ သိုပ်ႇသေၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၶူးပိုၼ်းႁၢၼ် ပၺ်ၺႃႇၽေႃးၵ ႁူဝ်ၼႃႈ ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸုပ်ႈ (15) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဢိုတ်း "ပၢင်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ပီ 2019/2020"သေ ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်လီငၢမ်း။


No comments:

Post a Comment