Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Sunday, August 12, 2018

မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း
ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ် ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (14) လႄႈ ႁူမ်ႈတင်း ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း(1)
-----------------------------------------


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12.8.2018 လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ (1)ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မူိင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢွၼ်ႁူဝ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးေသ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း သင်ႇၶတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း(14) လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (1) တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃထုပရႃႈတိတ်ႇ မူိင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼႆယဝ်ႉ


ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း(14) ၼႆႉ တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉမီးပၢင် ထွမ်ႇေၶႃႈသင်ႇသွၼ်ၸဝ်ႈြသႃႇဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး ႄလႈ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ဝတ်ႉၽႃႉ ဝဵင်းဢိၼ်း ဢဝ်တင်းႁူဝ်​​ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ - တႃႇထိုင်ယိူင်းမၢႆ ၸွမ်းတၢင်းပိူၼ်ႈပႆ ၼႆၼၼ်ႉ​​သေ မႃးေတႃႉတႆႇၶႆႈေၼ လႄႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ႁႅင်းၵႂႃႇတင်းၼမ်တင်းလၢႆယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈတီႈတီႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ပေႃးတေလႆႈ ႁူမ်ႈထွမ်ႇလႆႈ ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လႄႈ ၽၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တင်း ၽၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ႁိူၼ်းႁူမ်ႈႁၵ်ႉ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေထႆႇ Live Video ပၼ် ၼိူဝ် Facebook Page မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။


ၼႂ်းပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း(14)ၼႆႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တႃႇၸၼ်ႉ M.A (3)ၸဝ်ႈ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ B.A (29)ၸဝ်ႈ၊ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း မီး(32)ၸဝ်ႈ။
လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ M.A ၼိုင်ႈၸဝ်ႈလႂ် လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း 7000 ဝၢတ်ႇ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ B.A သမ်ႉၼိုင်ႈၸဝ်ႈလႂ် လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း5000'ဝၢတ်ႇ ႄလႈ သၢင်ႇၵၢၼ်း ၼိုင်ႈပႃးလႂ် ၼုိင်ႈၸုမ်ႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။
ပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မူိင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းမႃးၵူႈပီပီ​​သေ ၼုိင်ႈပီလႂ် ေတၸတ်းႁဵတ်းၼုိင်ႈပွၵ်ႈဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။
ယိူင်းဢၢၼ်းပူိဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၸိူဝ်းမႃးႁဵၼ်းမႂ်ႇ ႄလႈ ၸဝ်ႈၸိူဝ်းေတသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ M.A ၶဝ်ၸဝ်ႈ ေပႃးေတပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်ပဵၼ်တႃႇၵၢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ၼႂ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၶဝ်ၸဝ်ႈဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။


ၼႂ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၼႆႉ မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းယူႇတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၼႆယဝ်ႉ
ဝၢႆးထွမ်ႇထမ်းလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉယဝ်ႉ ြသႃႇႄလႈ တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းေသ ႁုပ်ႈသိမ်းပၢင်ၵႂႃႇ မူိဝ်ႈဝၢႆးဝၼ်း 4:00 မူင်းတဵမ်တဵမ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ
--------------
T.S.S.A Media
---------------------------

No comments:

Post a Comment