Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Monday, December 31, 2018

ၶၢဝ်ႇလီ


ၶၢဝ်ႇလီ
______

ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်း ပပ်ႉလိၵ်ႈ * သႅင်သယၢမ် * ႁဝ်းၶႃႈ တေပိုၼ်ၽႄဢွၵ်ႇမႃးထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်း ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။
ပႂ်ႉပၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇၼမ်သေၵမ်းၶႃႈ ။

*တၢင်းႁူႉမီးၼႂ်းပပ်ႉလိၵ်ႈလၢႆး ယိင်းၸၢႆးယႃႇပေဝႆႉမဝ်မၢင်*

Monday, August 20, 2018

မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၽွမ်ႉၵၼ်သုတ်ႇမုၼ်းပရိတ်ႈ သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ ယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်
---------------------------


ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ သင်ႇၶႃႇၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၼွၵ်ႈမိူင်း ၽွမ်ႉၵၼ် သုတ်ႇမုၼ်းပရိတ်ႈ သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၵတ်းယဵၼ် ဝႃႈၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆလႄႈ ……
မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 20ႉ 8ႉ 2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6း00 မူင်း ထိုင် 7း30 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၵေႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သုတ်ႇမုၼ်းပရိတ်ႈ ၵႂႃႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူးလႃး၊ ဝဵင်းဢယုထယႃး ၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၊ ၸိုင်ႈထႆးၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပၢင်သုတ်ႇမုၼ်းၼႆႉ သင်ႇၶၸဝ်ႈတႆးႁဝ်း ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ် လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလွတ်ႁေႃးပရိတ်ႈထမ်းတြႃး တင်းမူတ်းမီး (66) တူၼ်ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သင်ႇၶတႆး ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈလႄႈသင် ပိုၼ်ၽႄသႃႇသၼႃႇလႄႈသင် ၼွၵ်ႈမိူင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်း လၢႆလၢႆၸေႈဝဵင်းၵေႃႈ လႆႈၽွမ်ႉၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း တေလွတ်ႈႁေႃးပရိတ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ် 9း00 ၵႂႃႇႁင်းၽႂ်မၼ်းသေ မီးတၵ်ႉၵႃႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႃးၶဝ်ႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ လႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇၸွမ်း ၼင်ႇၼႆ ----- 


T.S.S.A Media
ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တႆးသင်ႇၶ မိူင်းၵွၵ်ႇ
----------------

Sunday, August 12, 2018

မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း
ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ် ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (14) လႄႈ ႁူမ်ႈတင်း ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း(1)
-----------------------------------------


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12.8.2018 လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ (1)ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မူိင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢွၼ်ႁူဝ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးေသ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း သင်ႇၶတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း(14) လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (1) တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃထုပရႃႈတိတ်ႇ မူိင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼႆယဝ်ႉ

Sunday, July 29, 2018

Saturday, February 10, 2018

'' ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈမႂ်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸုပ်ႈထိ (14) ပီ 2018 ’’

      ဝၼ်းထိ 10, Feb 2018 ဝၼ်းသဝ် ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး၊ လႆႈႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈမႂ်ႇ ၸုပ်ႈထိ (14) ပီ 2018 တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃႇထုပရႃတိတ်ႇ၊ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶ မီးဝႆႉၼၼ်ႉ ၶူပ်ႇပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ လႆႈႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈမႂ်ႇမႃးၵူႈပီပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉထူၼ်ႈထိုင်မႃး ၸုပ်ႈထိ (14) ယူႇယဝ်ႉ။
ၽူႈၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ၼႃႈမႂ်ႇ မီးယူႇ 7 ၸဝ်ႈေသ ၼႂ်း 7 ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ 
1 ၸဝ်ႈၶူး ပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ မွၼ်းၶိူဝ်း (မိူင်းၼွင်) လႆႈသဵင်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈႄလႈ လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်း၊
2 ၸဝ်ႈၶူး ေဢႃးၽႃႇသ (မိူင်းၶိူဝ်း) လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ် ၽူႈမၢႆလူင်
3 ၸဝ်ႈၶူး ဢုတ်ႉတရ (လၢင်းၶိူဝ်း) လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈ ၽၢႆႇယိပ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်
4 ၸဝ်ႈၶူး ဢုတ်ႉတမ (ပၢင်လူင်) လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ
5 ၸဝ်ႈၶူး ဝိၸိတ်ႉတ (မိူင်းပွၼ်) လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈ ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းေတႃႇ
6 ၸဝ်ႈၶူး ေၸႃးတိၵ ၸွမ်ၶိူဝ်း (ၵျွၵ်းႄမး) လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ
7 ၸဝ်ႈၶူး ထမ်ႇမသႃႇမိ (ထုင်ႉပူင်း) လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈ ၽၢႆႇထိင်းသိမ်းၶူဝ်းၶွင် ေသ
ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈမႂ်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸုပ်ႈထိ (14) တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်း ပီ 2018/2019 ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵွႃႇလီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။
      မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈတိုၵ်းသူၼ်း ၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ (DPhil, Oxford) သေ လႆႈၵေႃႇတင်ႈပဵၼ်မႃး မုၵ်ႉၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ မိူဝ်ႈပီ (2005) ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ တင်ႈတႄႇဢဝ်ပီ (2005) မႃးတေႃႇထိုင်ပီ (2018) ၼႆႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸဝ်ႈသင်ႇၶတႆးၸၼ်ႉၸွမ် ႁဝ်းၶဝ်ၸဝ်ႈ တင်းမူတ်း (275) တူၼ်ယူႇယဝ်ႉ။


Friday, February 2, 2018

ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် သင်ႇၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸုပ်ႈထိ (13) ပီ 2017-2018
Committee 13th of Tai Sangha University Students' Association Bangkok, Thailand