Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Saturday, October 21, 2017

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်တၵႃႇၼႂ်းမိူင်းတႆး မႃးလူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇ လႄႈ ငိုၼ်းထုၼ်း တမ်ႈတီႈ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19.10.2017 လိူၼ်ဢွၵ်ႇတိူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2560/2017 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမိၼ်ႇတ (ၸဝ်ႈသုၶမ်း) ၽူႈမၢႆလူင် မုၵ်ႉၸုမ်းပရိယတိ သတ်ႉထမ်မႃပႃႇလ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး  လႄႈ ၸဝ်ႈၼင်ႈဝတ်ႉ ဝတ်ႉလွႆတိုင်ၶမ်း၊ တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ထူဝ်းၼႃႈတၵႃႇသတ်ႉထႃးၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ၊ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးဝႆႈၽြႃး ၼႂ်းမိူင်းထႆးလၢႆလၢႆတီႈၼၼ်ႉ    ၼႆယဝ်ႉ။      ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21 လိူၼ်ဢွၵ်ႇတိူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2560/2017 ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း သေႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇလူႇတၢၼ်း ၵထိၼ်ႇ သၢင်ႇၵၢၼ်း ထိုင်ၸဝ်ႈသင်ႇၶ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၼႂ်းၵုင်းထဵပ်ႈ တီႈ ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး၊ သႃထုပရႃတဵတ်ႇ၊ ၸေႈတွၼ်ႈယႃးၼဝႃး၊ ၼႂ်းၵုင်းထဵပ်ႉ။ ၵၢၼ်လူႇၵထိၼ်ႇသၢင်ႇၵၢၼ်း ထိုင် ၸဝ်ႈသင်ႇၶၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉ ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းယၢမ်ႈဢွၼ်တၵႃႇသတ်ႉထႃးၵႂႃႇလူႇၸွႆႈတၢၼ်းလၢႆလၢႆမိူင်း မိူၼ် ၼင်ႇ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ မိူင်းဢိၼ်ႇတိယ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈယၢမ်ႈၵႂႃႇတၢၼ်းမႃး လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းၼႆယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆးတႄႉ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆယဝ်ႉ။
      ၶပ်ႉမၢႆပၢင်တၢၼ်း ၵထိၼ်ႇသၢင်ႇၵၢၼ်းၼႂ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းၼႆႉတႄႉ လႆႈၸႅၵ်ႇဝႆႉပွတ်းတွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ် လႄႈ ပွတ်းတွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်း။ ပွတ်းတွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ သင်ႇၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၼႂ်းၵုင်းထဵပ်ႉ လႆႈၽိတ်ႈပၢင်း     ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းပၼ်ၶေႃႈႁူႉတၢင်းႁၼ်၊ လၢႆးပိုၼ်ၽေႈ လၢႆးထိင်ႈသိမ်း ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ ၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း ထိုင်သင်ႇၶၸဝ်ႈသေယဝ်ႉ ထိုင်မႃးပွတ်းတွၼ်ႈၵၢင်ဝၼ်းၸမ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်လူႇတၢၼ်း ၵထိၼ်ႇ သၢင်ႇၵၢၼ်းသေလႆႈၽိတ်ႈပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶိုၼ်ႈသေႁႂ်ႈတေသၼႃႇ ႁေႃးထမ်းတြႃးပၼ်တၵႃႇ သတ်ႉထႃး ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်လူႇတၢၼ်းသင်ႇၵၢၼ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈၽိတ်ႈပၢင်း ၸဝ်ႈၶူး တွၵ်ႉတိူဝ်ႇ ၼႃႇရိၼ်ႇတ သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼေၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သေၶ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ယဝ်ႉသေ ၽိတ်ႈပၢင်းၸဝ်ႈၶူး ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းႁူမ်ၸူမ်းထိုင် ဢၼ်             ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ထူဝ်းၼႃႈသေလႆႈဢွၼ်တၵႃႇသတ်ႉထႃး လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း မႃးထွတ်ႈၽႃႈလိူင် သၢင်ႇၵၢၼ်း ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ပွၵ်ႈၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈသွင်ပၢၵ်ႇပၢႆလႄႈ တၵႃႇသတ်ႉထႃးလၢႆတီႈလၢႆတၢင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပဵၼ်ဢၼုမေႃး တၼႃႇၸွမ်းတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။ ဢွၼ်ႁူဝ်ပဵၼ်ငဝ်ႈ သတ်ႉထႃးယႂ်ႇသေ ပေႃႈဢွၵ်ႇၸၢႆးမွၵ်ႇထုၼ်း+ မႄႈဢွၵ်ႇၼၢင်းမျႃႉၸိင်ႇၶဝ်ႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ (ဢွၼ်ႁေႃၶွမ်ႇပၼီႇ) ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ၊ လႄႈ တၵႃႇသတ်ႉထႃး၊ တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႈ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ တၢင်ႉယၢၼ်း၊ မိူင်းၵွင်း၊ မိူင်းၵုတ်ႈ၊ ႁူဝ်ႇပၢင်ႇ၊ လၢႆးၶႃႈ၊ ၶူဝ်လမ်၊ တူၼ်ႈတီး၊ ဝဵင်းတႃႇဢူဝ်ႇ၊ တႃႇၵုင်ႈ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸင်ႇပဵၼ်မႃး ပၢင်လူႇတၢၼ်းၵထိၼ်ႇ သၢင်ႇၵၢၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ ပၢင်လူႇၵထိၼ်ႇသၢင်ႇၵၢၼ်းၼႆႉ ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ပၢၼ်ပုတ်ႉၸဝ်ႈ ယင်း မီးၼၼ်ႉယူႇ။ ထိုင်မႃးပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်တေႉ ႁဝ်းတေလႆႈႁၼ်ပၢင်လူႇတၢၼ်းၵထိၼ်ႇသၢင်ႇၵၢၼ်း ၼႂ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ထေႇရႃႉဝႃႇတ ႁႃႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃး၊ ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်း၊ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ ၼႂ်းမိူင်းထႆး၊ လႄႈ မူႇၸုမ်းပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇထေႇရႃႉဝႃႇတ တၢင်ႇမိူင်းထႅင်ႈယူႇ။
No comments:

Post a Comment