Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Monday, August 28, 2017

ၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း(13) တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းၸွမ်းၼမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27.08.2017 လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ(6)ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း သင်ႇၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း(13) တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃထုပရႃႈတိတ်ႇ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼယဝ်ႉ။ၼႂ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းပွၵ်ႈၵမ်း(13)ၼႆႉ တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ် မီးပၢင်ထွမ်ႇၶေႃႈသင်ႇသွၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးလူင်ၶဝ်လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ မႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ႁႅင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇၶဝ်ၵႂႃႇယူႇ ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင် တွၵ်ႉတိူဝ်ႇ သႅင်ႁိူင်းၼႃရိၼ်တ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ႁႅင်းၵႂႃႇဝႃႈ'' ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးႁဵၼ်းထိုင် ၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်လူဝ်ႇဝႆႉၸႂ်ဝႃႈ ႁဝ်းပဵၼ်ၽူႈ တၢင်တူဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်း သေမႃး၊ ဝၼ်းၼိုင်ႈမႃး ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် တေလႆႈမိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်း ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းဢၢၼ်းမႃးၶုတ်းသႅင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် လႆႈသႅင်မိူဝ်းႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း၊ ယႃႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် လႆႈထၢၼ်ႇမီႈမိူဝ်းၶိုၼ်းသေၵမ်း"ၼႆယဝ်ႉ။ 
ၼႂ်းပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း(13)ၼႆႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉM.A (8)ၸဝ်ႈ၊ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၸၼ်ႉ B.A (44) ၸဝ်ႈ၊ ႁူမ်ႈတၢင်းမူတ်း မီးယူႇ(52)ၸဝ်ႈ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉM.A ၼိုင်ႈၸဝ်ႈလႂ် လႆႈငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ် ႁဵၼ်း(7ႇ000)ဝၢတ်ႇ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉB.A သမ်ႉၼိုင်ႈၸဝ်ႈလႂ်လႆႈငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ် ၵၢၼ်ႁဵၼ်း(5ႇ000)ဝၢတ်ႇ လႄႈ သၢင်ႇၵၢၼ်း(1)ၸုမ်ႇဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။
ပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆႉ ၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈသေၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီပီ ၼိုင်ႈပီလႂ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးႁဵၼ်းပီၼိုင်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၸၼ်ႉB.A သေ သမ်ႉၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းထႅင်ႈ ၸၼ်ႉM.A ပီၼိုင်ႈၶဝ် ႁႂ်ႈပေႃးမီးႁႅင်းၸႂ်တေႃႇ သူႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ပႃးၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၶဝ်ၸဝ်ႈ ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။
ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ မီးၸဝ်ႈၶူးလူင်ၶဝ်လၢႆလၢႆၸဝ်ႈလႄႈၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉၶဝ် ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵၼ်းယူႇတီႈၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်လၢႆ လၢႆတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ႁူမ်ႈတၢင်းမူတ်း(123)ၸဝ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မီးတၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃးၼႂ်း ၸိုင်ႈထႆးမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတၢင်းၼမ်၊ ဝၢႆးထွမ်ႇထမ်းလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉယဝ်ႉလီငမ်းၼၼ်ႉ သြႃႇလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ထၢႆႇႁၢင်ႈတီႈမၢႆတွင်းသေ ႁုပ်ႈသိမ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 04:00 မူင်းတဵမ် တဵမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းမီးမႃးၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈတိုၼ်းႁၢၼ် လၢင်းၶိူဝ်း
27.08.2017

No comments:

Post a Comment