Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Monday, August 28, 2017

ၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း(13) တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းၸွမ်းၼမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27.08.2017 လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ(6)ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း သင်ႇၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း(13) တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃထုပရႃႈတိတ်ႇ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼယဝ်ႉ။