Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Tuesday, February 7, 2017

သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းပွႆးၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 70 ပီတဵမ်

ဢိင်ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 70 ပီတဵမ်ၼႆႉသေ ၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉ (Academic Writing ) ၵႂႃႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း၊ ဝၢင်းၼွႆႉ၊ ဢယုတ်ႉထယ၊ ၸိုင်ႈထႆးၼႆယူႇယဝ်ႉ။ဝၼ်းထိ 07.02.2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 03.30 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈၶူး Dr. သႅင်ႁိူင်း ၼႃရိၼ်တ လၢႆးၶႃႈ (ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃး) လႆႈမႃးပူင်သွၼ် လွၵ်းလၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉ Academic Writing လႄႈလၢႆးလူဢၢၼ်ႇပပ်ႉလိၵ်ႈတႄႇၵႂႃႇလၢႆလၢႆလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပၼ်သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆးသေ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 04.45 ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။
လွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးလူင်တွၵ်ႉတိူဝ်ႇသႅင်ႁိူင်း ၼႃရိၼ်တ (ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃး)ႁဝ်း လႆႈမႃးပူင်သွၼ်ပၼ် လွၵ်း လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 70 ပီၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၵွပ်ႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၶဝ် ပေႃးတေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၼႂ်းၵၢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႅမ်ႈလၢႆး ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမႃးပိုၼ်ၽႄပၼ် ၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးလူင်တွၵ်ႉတိူဝ်ႇသႅင်ႁိူင်း ၼႃရိၼ်တႁဝ်း မီးဝႆႉၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။
ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ ၵွပ်ႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈသင်ႇၶတႆးႁဝ်း မေႃတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႅမ်ႈလၢႆး ၼင်ႇဢၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၶဝ် မၵ်းမၼ်ႈ ဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၵွပ်ႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈႁူႉပႃးဝႃႈ ၵၢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႅမ်ႈလၢႆးၼႆႉ မၼ်းယၢပ်ႇမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် လႄႈ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈမၼ်းယၢပ်ႇဝႃႈၼႆသေတႃႉ၊ သင်ႁဝ်းႁူႉလၢႆးမၼ်းလီလီၼႆ တေလႆႈတွပ်ႇဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇယၢပ်ႇၼႆယူႇ။ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵၢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီ တႃႇယုၵ်ႉယွင်ႈႁွင်ႈသုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်တႅမ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉတႄႉတႄႉ။ ႁဝ်းမီးၽူႈမေႃတႅမ်ႈလိၵ်ႈၼမ်ၵႃႈႁိုဝ်၊ ၵၢၼ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးႁဝ်း ၵေႃႈတေၼမ်မႃးမွၵ်ႈၵႃႈၼၢၼ်ႉ။ ၶႂ်ႈဝႃႈ ယိုင်ႈႁဝ်းမီး ၽူႈမေႃတႅမ်ႈလိၵ်ႈၼမ်၊ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးႁဝ်း ယိုင်ႈၶိုၼ်ႈ ယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃးၼမ်၊ ယိုင်ႈႁဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃးၼမ်၊ ယိုင်ႈၽူႈၶဵၼ်တႆးႁဝ်း ယူပ်ႈယွမ်းလူင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။No comments:

Post a Comment