Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Saturday, February 18, 2017

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ၼႃႈမႂ်ႇ သင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၸုပ်ႈထိ(13) မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး

ပီတႆး 2111 လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ဝၼ်းသဝ် 18.2.2017 တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃထုပရႃတိတ်ႇ သွႆး 44 /1 ၸႄႈတွၼ်ႈယၼ်းၼႃးဝႃး မိူင်းၵွၵ်ႇ
ၸွမ်းၼင်ႇသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ယၢမ်ႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 
ႁူဝ်ၼႃႈမႂ်ႇၼိုင်ႈပီႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီတႆး 2111 ၼီႈ၊ လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ဝၼ်းသဝ် 18.2.2017  ၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ၼႃႈမႂ်ႇ၊ 
ၽူႈပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (13 )ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၵူႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢၵ်ႇပၢႆသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ႁူၵ်းၸဝ်ႈဢၼ် လႆႈလိူၵ်ႈဝႆႉတႃႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈမႂ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ

1. ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ပိၼ်ႇတေႃးလ ၵုၼ်ႁဵင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းပီ 3 ၽၢႆႇပၢႆးပုတ်ႉ လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ (51) သဵင်
2. ၸဝ်ႈဝူင်းလိူၼ် ဝိလႃႇသ ထုင်ႉပူင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းပီ 3 ၽၢႆႇပၢႆးမၼုသ် လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ (16) သဵင်
3. ၸဝ်ႈဢုတ်တရ ၶမ်း မိူင်းပွၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းပီ 3 ပၢႆးပုတ်ႉ လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ (10) သဵင်
4. ၸဝ်ႈမွၼ်းၶိူဝ်း ပၺ်ၺႃႇၼၼ်ႇတ မိူင်းၼွင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းပီ 3 ၽၢႆႇပၢႆးမၼုသ် လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ (18) သဵင်
5. ၸဝ်ႈမႁႃႇလူႇ မိူင်းသၢတ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းပီ ၽၢႆႇပၢႆးမၼုသ် လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ () သဵင်
6. ၸဝ်ႈလႅင်းႁိူင်းသႂ် ဝိၸိတ်တသႃရ တၢင်ႉယၢၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းပီ 2 ၽၢႆႇပၢႆးပုတ်ႉ လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ (0) သဵင်
ၶဝ်ၸဝ်ႈႁူၵ်းၸဝ်ႈၼႆႉလႆႈလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်း ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈသေ ၸဝ်ႈဢၼ်လႆႈသဵင် ၼမ်ထိသုတ်းၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇပိၼ်ႇတေႃးလၵုၼ်ႁဵင် လႆႈလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈသင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇၵႂႃႇ၊ ဢၼ်ၵိုတ်းႁႃႈၸဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈႁၢပ်ႇ ၼႃႈၵၢၼ်ႁူဝ်ၼႃႈလၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ-
ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽူႈမၢႆလူင်
ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယိပ်းငိုၼ်း
ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇ
ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ
ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၶၢဝ်ႇ
ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇထိင်းၶူဝ်းၶွင်
ၼႂ်းၼိုင်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ၼိုင်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်လႂ် 4 ၸဝ်ႈ 5 ၸဝ်ႈထႅင်ႈသေ ႁူမ်ႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇၼႂ်းပီ 2017 မီး 27 ၸဝ်ႈမိူၼ်မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉမႃးၼင်ႇၵဝ်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

                   ၶၢဝ်ႇ- ၸဝ်ႈလၢဝ်သႅင် ဝႃႇရိၼ်ႇတNo comments:

Post a Comment