Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Saturday, February 18, 2017

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ၼႃႈမႂ်ႇ သင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၸုပ်ႈထိ(13) မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး

ပီတႆး 2111 လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ဝၼ်းသဝ် 18.2.2017 တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃထုပရႃတိတ်ႇ သွႆး 44 /1 ၸႄႈတွၼ်ႈယၼ်းၼႃးဝႃး မိူင်းၵွၵ်ႇ
ၸွမ်းၼင်ႇသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ယၢမ်ႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 
ႁူဝ်ၼႃႈမႂ်ႇၼိုင်ႈပီႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီတႆး 2111 ၼီႈ၊ လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ဝၼ်းသဝ် 18.2.2017  ၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ၼႃႈမႂ်ႇ၊ 
ၽူႈပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (13 )


Tuesday, February 7, 2017

သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းပွႆးၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 70 ပီတဵမ်

ဢိင်ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 70 ပီတဵမ်ၼႆႉသေ ၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉ (Academic Writing ) ၵႂႃႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း၊ ဝၢင်းၼွႆႉ၊ ဢယုတ်ႉထယ၊ ၸိုင်ႈထႆးၼႆယူႇယဝ်ႉ။