Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Thursday, October 27, 2016

ပၢင်ၵၼ်ႇတေႃး သြႃႇၸဝ်ႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃထုပတဵတ်ႇ မိူင်းၵွၵ်ႇ

ၸွမ်းၼင်ႇၽိင်ႈထုင်းတႆးႁဝ်းမီးဝႆႉပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇဢွၵ်ႇသႃလႄႈသင် ထိုင်ၶၢဝ်းပီမႂ်ႇလႄႈ သင် လိူၼ်ႁႃႈလႄႈသင် တႆးႁဝ်းတေႁႃဢွၼ်ၵၼ်တေႃးၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ လႄႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လူႇၶဝ်ႈမႂ်ႇ ၼမ်ႉမႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ 


တၢင်းၽၢႆႇ သင်ႇၶႃႇမုၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းၵေႃႈတေႃႈၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24.10.2016 လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူလႃး မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉႁဵၼ်းၸၼ်ႉ Ph.D/ M.A/ B.A ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ယွၼ်းၵၼ်ႇတေႃး သြႃႇၸဝ်ႈမႁႃၺႃႇၼိင်ႇတ ၽူႈၵွၼ်း ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃထုရႃႇတိတ်ႇ မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး၊ ဢိင်ႇတင်းဢုပ်ႇၵၼ်လၢႆလွင်ႈလၢႆတၢင်းၼႆ ယဝ်ႉ။။
          ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ႁဝ်းၶႃႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တင်းသဵင်ႈ ၸင်ႇဢွၼ် ၵၼ်မႃး ၵၼ်ႇတေႃးသြႃႇၸဝ်ႈသေ ဢွၼ်ထွမ်ႇၶေႃႈသင်ႇသွၼ်သြႃႇၸဝ်ႈ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼိုင်ႈမူင်း ဝၢႆးဝၼ်း တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃႇထုပရႃတိတ်ႇၼႆယဝ်ႉ၊ သြႃႇၸဝ်ႈႁဝ်း ဢဝ်လွင်ႈၵၢၼ်သုၼ်ႇတူဝ် လႄႈ ၵၢၼ်သုၼ်ႇႁူမ်ႈၼၼ်ႉသေ သင်ႇသွၼ်ပွၼ်ႈပၼ် သင်ႇၶၸဝ်ႈၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ယဝ်ႉ။
          ဝၢႆးသေပၢင်ၵၼ်တေႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ သင်ႇၶၸဝ်ႈတင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇ ႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇ ႁူဝ်ၶေႃႈလႂ်ႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။
ၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်လႆႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ်လွင်ႈပပ်ႉသႅင်သယမ် မၢႆ (6) မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႅၵ်ႇ ၽႄပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပပ်ႉ၊ တူၵ်းလူင်းဢဝ် ၸၼ်ႉၸွမ်သီၼၶရိၼ်း ထရဝိရူတ်း (မေႃးသေႃဝေႃး) သႂ်ႇပဵၼ်ႁၢင်ႈၼႃႈသိူဝ်ႈလႄႈ ပဵၼ်လွၼ်ႉၵႅၼ်မူႇလိၵ်ႈၼႂ်းပပ်ႉဝႃႈၼႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈ ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈတႃႇတေတင်ႈၵွင်ငိုၼ်းထုၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ (ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ႈၵႃႈႁဵၼ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ) ဢၼ် ၸဝ်ႈၶူးလူင် တွၵ်ႉတိူဝ်ႉ ၶမ်းမၢႆထမ်ႇမသႃမိ သူင်ႇလိၵ်ႈမႃးႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႆယဝ်ႉ။
သမ်ႉထႅင်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၽွတ်ႈၸုမ်းႁေႃးတြႃး တႃႇပိုတ်ႇပၢင်ြတႃးပၼ်တၵႃႇ ၸိူဝ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ပေႃးမီးသုၼ်ႇလႆႈထွမ်ႇတြႃးတႆးၼႆယူႇ၊ လၢႆးၸတ်းပၢင်ြတႃးၼၼ်ႉ ၽူႈမၢႆၸုမ်းသင်ၶ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တိတ်းတေႃႇတီႈႁူင်းၵၢၼ်ၽီးထီးပုတ်ႉ လႄႈ ၶၢႆႉဝၢႆးသၢႆ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃ ၸုလႃးသေ ဢဝ်ၸွမ်းပိူင်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁေႃးပၼ်တၵႃႇၶဝ်၊ ၵွပ်ႈဝႃႈလွၵ်းလၢႆးႁူင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉလႄႈ တေဢမ်ႇၽိတ်ႈပိူင်မၢႆႈမီႈၸိုင်ႈထႆး။
ၵွပ်ႈၼၼ်ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇ တွၼ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတွၼ်ႈၼိုင် ယဝ်ႉ တူဝ်ႈၵႂႃႇေသ ဢွၼ်ထႆႇႁၢင်ႈတီႈမၢႆတွင်း ၸွမ်းၵၼ်မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း သီႇမူင်းပၢႆဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၸဝ်ႈၶမ်းလႅင်း ၶေႇမိၼ်ႇတ
ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸုလႃး

No comments:

Post a Comment