Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Saturday, September 10, 2016

မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉ လုမ်ႈၾႃႉ Academic Writing လႄႈ လွၵ်းလၢႆးတမ်းဝၢင်းပိူင်ပပ်ႉလိၵ်ႈ သႅင်သယၢမ်

မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉ  Academic Writing လႄႈ လွၵ်းလၢႆးဝႆႉဝၢင်းပိူင် ပပ်ႉသႅင်သယၢမ်ၵႂႃႇ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး၊ သႃထုပရတိတ်ႇ၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး


မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/9/2016 ယၢမ်း(9.00 – 4.30) မူင်းၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ Academic Writing လႄႈ တမ်းဝၢင်းပိူင်တႅမ်ႈမူႇလိၵ်ႈ ပပ်ႉသႅင်သယၢမ် ၵႂႃႇတီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃထုပရတိတ်ႇ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼႆယဝ်ႉ။
ၼႂ်းပၢင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ Academic Writing ၼၼ်ႉ ၸႅၵ်ႇဝႆႉသွင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈသေ တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ ႁိူင်းသႅင် မိူင်းသူႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း Ph.D ၸၼ်ႉၸွမ်မႁိတူၼ်း(လ်) မႃးပူင်သွၼ်ပၼ် လွၵ်းလၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈၶိုတ်း ၸၼ်ႉ ဢၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၶဝ် မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၼႆသေ ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢင်ဝၼ်းမႃးသမ်ႉ မီးၸဝ်ႈၶူးၵိတ်ႉတိသႃရ မိူင်းသူႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း Ph.D ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃမင်းၵုတ်ႈ မႃးပူင်သွၼ်ပၼ်လွၵ်းလၢႆး တမ်းဝၢင်းပိူင်ပပ်ႉလိၵ်ႈသႅင်သယၢမ် မၢႆ(6) ၵႂႃႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။
ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ ႁိူင်းသႅင် မိူင်းသူႈ မႃးပူင်သွၼ်ပၼ် လွၵ်းလၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၶိုတ်းၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လၢႆးတၢင်ႇၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈမူႇလိၵ်ႈ လႄႈ လွၵ်းလၢႆးဝႆႉဝၢင်း Introduction, Body Text လႄႈ လၢႆးႁုပ်ႈၶိုၼ်းၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶေႃႈလူပ်းလိုၼ်း (conclusion) မၼ်းတႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
ၼႂ်းလွၵ်းလၢႆးတမ်းဝၢင်းပိူင်ပပ်ႉလိၵ်ႈသႅင်သယၢမ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁူဝ်ၶေႃႈမူႇလိၵ်ႈ ပပ်ႉသႅင်သယၢမ်မၢႆ (6) လႄႈ လွၵ်းလၢႆးဝႆႉဝၢင်း ၾွၼ်ႉတႆး၊ ၾွၼ်ႉဢင်းၵိတ်ႉ လႄႈ ထႆး၊ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးဝႆႉဝၢင်း ၽိုၼ်ဢိင်မၼ်းလႂ်တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵႃႈတီႈလွၵ်းလၢႆးဝႆႉဝၢင်း Footnote လႄႈ Reference ၽိုၼ်ဢိင်မၼ်းၼၼ်ႉ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တေဢဝ်ပိူင် APA Style တင်း MLA Style တင်းသွင်ပိူင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။
ၼႂ်းပၢင်လွၵ်းလၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ Academic Writing ၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈၶူးၶဝ်လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းသင်ႇၶတႆး ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် တင်းမူတ်းမီး(35) ၸဝ်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။
ထိုင်မႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း (4.30) မူင်းၼၼ်ႉ ၶူးပူင်သွၼ် လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်း သင်ႇၶတႆး ႁူမ်ႈထၢႆႇႁၢင်ႈၵိုၵ်းၵၼ်သေ ႁုပ်ႈသိမ်းပၢင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉၵႂႃႇလႆႈလီငၢမ်းၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွင်ႇမႃးၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။
ၸဝ်ႈတိုၼ်းႁၢၼ် တေၸဝမ်ႇသ (လၢင်းၶိူဝ်း)
လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း
10.9.2016


                             No comments:

Post a Comment