Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Sunday, August 21, 2016

ပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ႄလႈ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ မိူင်းထႆး ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး၊ သႃထုပရႃႇတိတ်ႇ၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆးဝၼ်းထီႉ 21th August, 2016 ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ၸိူဝ်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉ ၸွမ်လႆၢ"တီႈ ၼႂ်းၵုင်းထဵပ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ (12)၊ မီးတၵႃႇသတ်ႉထႃးတႆး လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵမ်ႉထႅမ်လူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈၼမ်ႉသွမ်း ပၢၼ်းႄလႈ ငိုၼ်းတွင်း ဢိၵ်ႇတင်းႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ႄလႈ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (12) ပီၼႆႉ၊ ၸင်ႇမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ ႄလႈ တၵႃႇၼႂ်းၵုင်းထဵပ်ႈ ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ၵၼ်ေသ သိုပ်ႇႁဵတ်း သၢင်ႈမႃးၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ၊ ၸိူဝ်းမီးႁႅင်းငိုၼ်းေၵႃႈလူႇတၢၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်း ၸိူဝ်းမီးႁႅင်းတူဝ်ၸႂ် ေၵႃႈဢဝ်တူဝ်ၸႂ်မႃးၸွႆႈႁဵတ်းၸွႆႈသၢင်ႈ၊ မၢင်ၸိူဝ်းမႃးလူႇတၢၼ်း ၸႃႇၵတၢင်းၵိၼ်ၼႂ်းပၢင်ပွႆးေၵႃႈ ပႃးယဝ်ႉ၊ ပၢင်ပွႆးၼႆႉ လႆႈဢဝ်ၸဝ်ႈတႃႇၼတင်းၼမ်ေသ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း လူႇတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈသၢမ်မူင်းပၢႆၼၼ်ႉသေ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တင်းသဵင်ႈ တေမီးယူႇ 370 ပၢႆဝႃႈၼႆ။ 

ၼႂ်းပၢင်းပွႆး ဢၼ်လႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၵႃႈႁဵၼ်းပီၼႆႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉ မူိင်းတႆးမႃး (31) ၸဝ်ႈ၊ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉၸၼ်ႉ B.A ေသသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း M.A (7) ၸဝ်ႈ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ယဝ်ႉၸၼ်ႉ M.A ေသသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ Ph.D. (3) ၸဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း (41) ၸဝ်ႈ။

ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ႄလႈ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် ၸဝ်ႈၶူးလူင်ႁဝ်းၶဝ် လၢႆၸဝ်ႈလၢႆတူၼ်ဢွၼ်ၵၼ်တင်ႈႁဵတ်းမႃး မိူဝ်ႈပီ 2005 ေတႃႇထိုင်ပီ 2016 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ (12)၊ ပၢင်ပွႆးဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပီၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတင်းဝၼ်းေသ တွၼ်ႈၸဝ်ႉၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈၶူးၶဝ်ၸိူဝ်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉPh.D. လႆၢၸဝ်ႈလၢႆတူၼ် ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ႄလႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းပၼ်ႁႅင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ တွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉမီးပၢင်လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း (41) ၸဝ်ႈ။ 

ဝၢႆးပၢင်လူႇတၢၼ်းယဝ်ႉလီငၢမ်း သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵႃႇသတ်ႉထႃးၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈပၢင်ပွႆး လႆႈထႆႇႁၢင်ႈမၢႆတွင်းၵိုၵ်းၵၼ်ၵႂႃႇသေ ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၸုပ်ႈထူၼ်ႈ (12) လႄႈ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ ၸွမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းပီၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလႅပ်ႈယူႇယဝ်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ယင်းမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ လူင်းၽွၼ်ႉတႆး ၼႂ်းၽူၼ်း ၼႂ်းၶွမ်းပၼ် ၽူႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး ႁဵတ်းပဵၼ်ပၺ်ႇၺႃႇတႃႇၼသေ ပိုၼ်ၽႄလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆေပႇတႆးႁဝ်းပႃးၽွင်ႈဝႃႈၼႆ။ ၵေႃပွင်ၵၢၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး

21.08.2016No comments:

Post a Comment