Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Monday, May 16, 2016

မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း၊ ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆးတင်းသဵင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၽူႈႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းပီ 2016မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း၊ ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆးတင်းသဵင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈဢၼ်ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈၶူး B.A M.A  လႄႈ ပေႃႈဢွၵ်ႇလူင် Dr. ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း ဢၼ်ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈ Ph.D ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ ဢၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်းၶဝ် မွပ်ဢၢပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် တီႈဝၢင်းၼွႆႉ၊ ဢယုတ်ႉထယ၊ ၸိုင်ႈထႆး။