Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Monday, April 25, 2016

ပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူလႃးလူင်းၵွၼ်း မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး


ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15/5/2016 ၼႆႉ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူလႃးလူင်းၵွၼ်း တီႈမိူင်းထႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးမွပ်ႇ ၸုမ်ႈၶူး ပၼ်ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း  ဢိၵ်ႇတင်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၸၼ်  Ph.D,  M.A, B.A ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ
ယဝ်ႉ၊ တီႈၼႂ်း ပၢင်ႁပ်ႉၸုမ်ႈပီၼႆႉ တေမီးပႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ဢၼ်ယဝ်ႉၸၼ်ႉ M.A (3) ၸဝ်ႈ လႄႈ B.A (15)ၸဝ်ႈ၊ သမ်ႉထႅင်ႈ တေမီးပႃးၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈတေမႃးႁပ်ႉ ၸုမ်ႈၶူးၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးႁပ်ႉ ၼၼ်ႉ တေပႃး Dr. ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်းၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇၵေႃႉ ၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ ၸၼ်ႉဢၼ် Dr. ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း တေလႆႈႁပ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉဢၼ်သုင်သုတ်း Ph.D ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢင်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၶဝ် ၸႅၵ်ႇၼႃႈၵၢၼ်ၵၼ်သေ ႁႂ်ႈၸုမ်းသင်ႇၶ တႆးလႆႈပဵၼ်ၽူႈၸွႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸုမ်းၼိုင်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ဝၼ်းထိ 17/4/2016 ၸုမ်းသင်ႇၶတႆးၸင်ႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် သေဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉလွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၽႂ်မၼ်း၊ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 24/42016 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸင်ႇယိုၼ်းမိူဝ်းႁႃ တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး လၢႆမူႇၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇသေယဝ်ႉ ဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈတႃႇလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်၊ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ၸုမ်းတႆးၼႂ်း ၵုင်းထဵပ်ႈ (31) ၸုမ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လႄႈ ၶဝ်ႈၸွႆႈၵၢၼ်ၼႂ်းပၢင်ပွႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၵေႃႈလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉပႃး (15) ၸုမ်းႁႂ်ႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးၼႆယူႇ။

ၼႂ်းပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉၸုမ်ႈပီၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း  ၶိုၵ်ႉၶၢႆးလိူဝ်ၵူႈပီ ဝၼ်းထီႉ 15/5/2016   ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် တေႃႇထိုင် (4) မူင်း တေမီးပၢင်ၵႃႈဝႅၼ် ၼႄၾိင်ႈထုင်းတႆး ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းၽူႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၶဝ် ၸိူင်ႉၼင်ႇႁဵတ်း ၵူႈပီ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း (4) မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ   တေမီးပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်    Dr. ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း ၼႂ်းႁွင်ႈပၢင်ၵုမ် Meetingroom D Classrom Building၊ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ တေမီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်လၢႆ  ꧦ ၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈၵူၼ်လူင်ၽၢႆႇထႆး ၽၢႆႇမၢၼ်ႈလၢႆၵေႃႉတေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူလႃး ၾရၽူမ် ပၼ်တိတ်ႇ  (พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต .., .,ดร.) တေမႃးပဵၼ်ၽူႈပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ် ပၼ်သေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပႃးၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇ Dr. ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်းၼၼ်ႉ တေမီး ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr ၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသမိ လႄႈ ဢူးဝိၼ်းမွင်ႇ (ၽၢႆႇလုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ) ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပႃးၼႆယူႇ။

ၸဝ်ႈၶမ်းလႅင်း ၶေႇမိၼ်ႇတ
25/ 4/ 2016

No comments:

Post a Comment