Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Tuesday, April 19, 2016

မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵၼ်ႇတေႃး သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး လႄႈ ပၢင်ၵုမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တီႈသႃထုပရတိတ်ႇ၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆးဝၼ်းတီႈ 17.04.2016 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1.00 – 4.30 မူင်း၊ ၸဝ်ႈၶူးတွၵ်ႉတိူဝ်ႇသႅင်ႁိူင်း ၼရိၼ်တ ဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈ လုၵ်ႈၸုမ်းသင်ၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇသေ ၸတ်းပၢင် ၵၼ်ႇတေႃးသြႃႇၸဝ်ႈလူင်မႁႃၺႃၼိၼ်တ ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး
ၵႂႃႇလီငၢမ်းယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆးလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းပႃးပၢင်ၵုမ်ၵူႈလွင်ႈ လွင်ႈသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈၶူးတွၵ်ႉတိူဝ်ႇ သႅင်ႁိူင်း ၼရိၼ်တ၊ ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ၺႃၽေႃၵ ႁိူင်းသႅင် (မိူင်းသူႈ)
ၸဝ်ႈၶူးၵိတ်တိသႃရ (မိူင်းသူႈ)လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းသင်ႇၶတႆး ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီးယူႇ (77) ပႃးၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ မီးယူႇလၢႆၶၵ်ႉလၢႆတွၼ်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ လွင်ႈပပ်ႉသႅင်သယမ် မၢႆ 1 တေႃႇထိုင် မၢႆ 4 ၊ ဢိၵ်ႇပႃးထႅင်ႈ လွင်ႈၶိုပ်ႈ ၼႃႈတိူဝ်း တွၼ်း ပပ်ႉသႅင်သယၢမ်မၢႆ 5 ယူႇယဝ်ႉ။

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈသွင် လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈတႃႇတေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈ ၼႂ်းပီ 2016 တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸုလႃး၊ ဝင်းၼွႆႉ၊ ဢယုတ်ႉထယ၊ ၸိုင်ႈထႆး၊ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်ႁပ်ႉၸုမ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ 
ၸိုင်ႈထႆးပီၼႆႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပေႃႈဢွၵ်ႇလူင် တွၵ်ႉတိူဝ်ႇ ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း (လႃႈသဵဝ်ႈ)ၵေႃႈ တေမႃးႁပ်ႉ ၸုမ်ႈတွၵ်ႉတိူဝ်ႇ ၸွမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းသင်ႇၶတႆးၼႆလႄႈ ပီၼႆႉ လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉ ထူပ်း လႄႈ ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း တွၵ်ႉတိူဝ်ႇ ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း ပႃးၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ပီၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းသွင် ဢွင်ႈတီႈ ၸွမ်း ၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်း 15.05.2016 ၼၼ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၶူးတွၵ်ႉတိူဝ်ႇ သႅင်ႁိူင်း ၼရိၼ်တ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ- "ပီၼႆႉ ၵွပ်ႈပေႃႈဢွၵ်ႇလူင် တွၵ်ႉတိူဝ်ႇ ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း တေမႃးႁပ်ႉၸုမ်ႈတွၵ်ႉတိူဝ်ႇ တီႈမႁႃၸုလႃးလႄႈ ၸဝ်ႈၶူးလူင်ႁဝ်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ ၵေႃႈ တေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸွမ်း၊ ၵွပ်ႈၼႆ ပီၼႆႉ တေပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းဢွင်ႈတီႈတႃႇသွင်
ဢွင်ႈတီႈ"ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇ လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ-
"တီႈၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလႄႈ ႁူမ်ၸူမ်း ၸွမ်း တွၵ်ႉတိူဝ်ႇ ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း၊ ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ တေပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ႁဝ်းယၢမ်ႈၸတ်းမႃးၵူႈပီပီ၊ ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉ ထူပ်းၼႆႉ ၶႂ်ႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တီႈပၢင်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၼၼ်ႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ထွမ်ႇငိၼ်းၸွမ်း ၼမ်ၼမ်" ၼႆယူႇယဝ်ႉ။
ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးသုမၼ မွပ်ႇဢၢပ်ႈလူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းၵွင် ၵၢင်မုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ် ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ လူႇတၢၼ်းမႃးၸွမ်း တီႈၸဝ်ႈၶူးလူင် တွၵ်ႉတိူဝ်ႇ ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိၼၼ်ႉ ထိုင်တီႈၽူႈယိပ်းငိုၼ်း ၸဝ်ႈဢိၼ် တႃၸရသေ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၽူႈမၢႆ ဢၢၼ်ႇၼႄၶေႃႈ တူၵ်းလူင်းပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ လႆႈၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇ လီ ငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။
ၸဝ်ႈၶူးတေႇတဝမ်ႇသ တိုၼ်းႁၢၼ် 
17.4.2016


1 comment:

  1. While spinning the reels could be the clear and apparent focus for a on line casino named Super Slots, it’s not far behind when it comes to of|in relation to} other games. And the mobile experience when it comes to of|in relation 카지노 사이트 to} playing in} blackjack games apps is first-rate. Want to learn more about one of the best blackjack mobile casinos to win actual cash today? Let’s dive into detailed critiques of our top picks to help you|that will help you|that can help you} find one of the best blackjack platforms. Players receive all playing cards face up and the dealer’s first card is face up and the second is face down. The object of the game is to get closer to 21 than the vendor with out going over 21.

    ReplyDelete