Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Monday, May 11, 2015

ၶေႃႈၶွပ်ႈၸႂ်ၼႂ်းဝၼ်းပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈ ပီ ႒႐႑႕

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်း သင်ႇၶတႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ပီ ႒႐႑႕ ဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူးလႃး ဝၢင်းၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/05/2015 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းယဝ်ႉလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈလီႁူမ်ၸူမ်း ဢၼုမေႃးတၼႃႇ ၸွမ်း ဢၼ်လႆႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵႂႃႇယူႇတႄႉတႄႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ယွၼ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်လီၸေႇတၼႃႇႁဝ်းၶဝ် ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူႈပွတ်းၵူႈတွၼ်ႈၸွမ်းၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ-
- ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇဢွင်ႇထုၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇၸူးလႃး ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇတင်း ၸၼ်ႉၸွမ်
- ၽူႈၸွႆႈတူၺ်းပၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၽၢႆႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ပွႆး
- ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇတႃႇႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၸမ်ၵႆမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး
- ၽၢႆႇၸတ်းပၢႆႉလႄႈၽၢႆႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈပၢင်ပွႆး
- ၽၢႆႇထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ လႄႈ ၶိူင်ႈသဵင်
- ၽၢႆႇႁပ်ႉတေႃႉသူင်ႇ ၸုမ်းတုမ်းတူၼ်ႈတႆး ၽွင်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢွင်ႈတီႈ
- ၽၢႆႇၸႃႇၵ လဵင်ႉလူ ႑-ၸုမ်းဝေႇယႃႇဝိၸ်ႉၸ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ႒- ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႄႈလႅင်းသၼ်လွႆ၊ ႓- ၸုမ်းထမ်ႇမၸၵ်ႈၵျႃႇ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊
- ၽၢႆႇၸႃႇၵလူႇတၢၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ
လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယွၼ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈပၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ လႄႈ ၽူႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း သင်ႇၶတႆး ၼႂ်းဝၼ်းပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈ ပီ ႒႐႑႕ ၼႆႉတင်းသဵင်ႈယူႇတႄႉတႄႉၶႃႈ။ လိုၼ်းသုတ်း ႁႂ်ႈသုၼ်ႇလီမီးမၢၵ်ႈ၊ ဢသၢၵ်ႈယၢဝ်းႁၢင်ႈလီ ၵတ်းယဵၼ်သီ ႁႅင်းလီမီးပၺ်ႇၺႃႇ ၵူႈၵေႃႉသေၵမ်းတီႈၶႃႈ။
ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေ
ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

No comments:

Post a Comment