Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Wednesday, March 11, 2015

Tai Sangha.apk ဝႅပ်ႉသင်ႇၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး တႃႇတူၺ်းတီႈၼႂ်းၽူင်း ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ

ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈ ပေႃးတေတူၺ်းလႆႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉသင်ႇၶတႆး ၼႂ်းၽူင်း ၼၼ်ႉ
ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ(ၵုၼ်ႁဵင်) လႆႈၶပ်းၶိုင်ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ယဝ်ႉ
 Tai Sangha.apk ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉၽွၼ်ႉ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး၊ တႃႇတေၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႂ်း
Play Store ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႃႈ Tai Sangha ၼႆသေ သွၵ်ႈႁႃၸၼ်ဢဝ်လႆႈယူႇ။

တီႈၼႂ်းTai Sangha.apk ၼႆႉ ပႃးဝႆႉ ဝႅပ်ႉသင်ႇၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆးႄလႈ ၽဵတ်ႉပူၵ်ႉသင်ႇၶတႆး
ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ထွမ်ႇထမ်ႇမတႆး လိူဝ်ၼၼ်ႉ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈIT တႆးၵေႃႈလႆႈ
 
 သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် သူၼ်ၸႂ်ယူႇၼႆၸိုင်
  ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႂ်းPlay store လႆႈယူႇ ၊
သင်ဝႃႈ ၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႉလႆႈ Play store ၸိုင်
ၸၼ်ဢဝ်တီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ
 
ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇ
ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ) ၵုၼ်ႁဵင် တေႉတေႉယူႇၼႆ
ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇၽိုၼ်မၢႆၵိုမ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။ 

1 comment:

  1. ယူႇတီႈၸုမ်းသင်ႇၶတႆးႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ပိၼ်ႇတေႃးလႃႉ ၵုၼ်ႁဵင် တီႈလႆႈၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇ ဢႅပ်ႉ တႆးသင်ႇၶ တႃႇတူၺ်းလႆႈၼႂ်းၽူင်း ၼၼ်ႉယူႇတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၶႃႈ၊ လိုၼ်းသုတ်းႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်ႈ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇပိူင်းၾႆးပၼ် ႁႂ်ႈသိုပ်ႇၸၼ်တိုတ်ႉတၢႆး တႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇၼႃႈၶၢဝ်းႁိုင်သေၵမ်းၶႃႈ။

    ReplyDelete