Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Wednesday, March 11, 2015

လၢႆးဢဝ် Folder သူင်ႇလပ်ႉဝႆႉဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်ႁၼ် ၼိူဝ်ၼႃႈၶွမ်းႁဝ်း

မႂ်ႇသုင်တင်းသဵင်ႈၶႃႈ 
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဢဝ်လၢႆးသိူင်ႇလပ်ႉ Folder ဝႆႉ တီႈၼိူဝ်ၼႃႈၶွမ်းႁဝ်းၼႆၼၼ်ႉမႃးၽၢၵ်ႇထိုင်ၵူႈၵေႃႉ၊ ၸဢၼ်ႁူႉဝႆႉယဝ်ႉတႄႉ ငၢႆႈသေငၢႆႈ ၸဢၼ်ပႆႇႁူႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်သမ်ႉတေႁူႉမႃး ၼႆလႄႈ ၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈၼႃႈ သင်ဝႃႈဢမ်ႇၶႆႈပၼ်ပိူၼ်ႈႁၼ်ၶေႃႈမုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ :D :D :D

ယိူင်းဢၢၼ်းတွၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇယၢမ်ႈႁူႉယၢမ်ႈႁဵတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း

ႁၢင်ႈသဵင်လၢႆးႁဵတ်းမၼ်း

1. ၼဵၵ်း Window+R
2. တႅမ်ႈသႂ်ႇပၼ်ဝႃႈ cmd ၼဵၵ်းပၼ် ok 
3. ထႅဝ်ၼိူဝ်ၼၼ်ႉတႅမ်ႈသႂ်ႇဝႃႈ cd desktop ယဝ်ႉၼဵၵ်း Enter ထႅဝ်တႂ်ႈသမ်ႉတႅမ်ႈသႂ်ႇ 
Attrib +a +r +s +h "folder" သိုပ်ႇၼဵၵ်း Enter တႃႉ၊ ပေႃႉသႂ်ႇၸိုဝ်ႈထူင်ဢၼ်ၶႆႈသူင်ႇလပ်ႉဝႆႉၼႂ်းလွၵ်း "...." ၼၼ်ႉတႃႉ၊ ဝၢႆးၼဵၵ်းပၼ် Enter ယဝ်ႉ ထူင်ဢၼ်ႁဝ်းၶႆႈသူင်ႇၼၼ်ႉတေႁၢႆလၢႆၵႂႃႇတီႈၼႃႈၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

လၢႆးပိုတ်ႇတူၺ်း Folder ဢၼ်ႁဝ်းသူင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉၶိုၼ်း 
1. Window+R cmd ၶိုၼ်းၼဵၵ်း OK 
2. သင်ၶႆႈပိုတ်ႇတူၺ်းၼႂ်းမၼ်းၵူၺ်းၸိုင် 
2.1. တႅမ်ႈသႂ်ႇ cd desktop ၼဵၵ်း Enter 
2.2. တႅမ်ႈသႂ်ႇ start ယဝ်ႉတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ Folder ဢၼ်ႁဝ်းသူင်ႇလပ်ႉဝႆႉမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်း Enter တႃႉ၊ တေဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႆႈတူၺ်းၼႂ်းထူင်သူင်ႇလပ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

3. သင်ၶႆႈပိုတ်ႇ Folder ဝႆႉၶိုၼ်းၼိူဝ်ၼႃႈၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
3.1. Window+R တႅမ်ႈသႂ်ႇ cmd ၶိုၼ်းၼဵၵ်း OK 
3.2. တႅမ်ႈသႂ်ႇ cd desktop ၼဵၵ်း Enter 
3.3. တႅမ်ႈသႂ်ႇ Attrib -a -r -s -h "ၸိုဝ်ႈထူင်ဢၼ်သူင်ႇလပ်ႉဝႆႉ" သိုပ်ႇၼဵၵ်း Enter တႃႉ၊ တၵ်းတေဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းၼိူဝ်ၼႃႈ Desktop (ၼႃႈၶွမ်း) ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

ႁႂ်ႈၵၢမ်ႇလီၵၼ်ၼႃ။No comments:

Post a Comment