Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, January 11, 2013

ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈၶူးသၸ်ၸႃႇ ဢၼ်မႃးတီႈမိူင်းဢိၼ်တိယဝၼ်းထိ ႙/႑/႒႐႑႓/ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ႑႒း႓႐ ၼႆႉတၢင်တူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး
ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇၵေႃးလိင်ႇတ လႆႈတၢင်တူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆးလႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၶဝ်ၸဝ်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈၶူးသၸ်ၸႃႇၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးသၸ်ၸႃႇ ၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈမီးပၺ်ၺႃႇၵတ်ႉၶႅၼ်ႇယူႇၸဝ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။
ၸႃႇတိမိူင်းၵိူတ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈတႄႉပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးၽႃၵေးဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်တိယၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေမၼ်းၸဝ်ႈလႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းယဝ်ႉၸၼ်ႉ ၼႂ်းဢိၼ်တိယယဝ်ႉၵေႃႈသမ်ႉၶိုၼ်းမႃး သိုပ်ႇႁဵၼ်းတီႈမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇသေယဝ်ႉ လႆႈမႃးႁူႉၸၵ်းႁူပ်ႉထူပ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ်တင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း သင်ၶတႆးၼႂ်းမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ထိုင်ၼင်ႇၼႂ်းပီ ႒႐႑႓ ၼႆႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ၺႃႇ ၸဝ်ႈၶူးပၼ်တိၸ်ၸ ၵုၼ်ႁဵင်၊ ၸဝ်ႈၶူးမုၼိ လၢႆးၶႃႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈသမ်ႉတွပ်ႇလိၵ်ႈယဝ်ႉသေ တေၶိုၼ်းမႃးၸႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆး ၼႆၶႃႈလႄႈ ၸဝ်ႈၶူးသၸ်ၸႃႇၵေႃႈၸင်ႇလႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းလီသေလႆႈမႃးၸွမ်းၶဝ်ၸဝ်ႈ မႃးႁွတ်ႈထိုင် ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

တီႈဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆးလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းမၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းလႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ၵၼ်ႁိုင်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈႁူႉႁၼ်လွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်ထင် လၢႆးယူႇလၢႆးသၢင်ႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ ၵၢၼ်တိတ်းတေႃႇ ၸၵႂႃႇ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈတေပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ယူႇၼႆလႄႈ ၸင်လႆႈမီးပၢင်ၵုမ်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢမ်း ႓း႐႐ ၼၼ်ႉၶႃႈၵေႃႈၸိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ သိပ်းတူၼ်ပၢႆပၢႆလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸူဝ်းဢဝ်/ၽိတ်ႈပၢင်းဢဝ်ၸဝ်ႈၶူးသၸ်ၸႃႇ သေယဝ်ႉ လႆႈဢွၼ်မၼ်းၸဝ်ႈၶိုၼ်ႈၵႃး ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸဝ်ႈၶူးၵိတ်ႉတိသႃရ၊ ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်ႇတိမႃႇ လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ၺႃၽေႃၵ ၶဝ်ၸဝ်ႈယူႇၶႃႈယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈၶူးၶဝ်ၸဝ်ႈယဝ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇထိုင် တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃမၵုတ်ႉ လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁိတူလ် သေ ၽွင်းမိူဝ်ႈလႆႈႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ၺႃၽေႃၵ လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးၵိတ်ႉတိသႃရ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်သပ်းလႅင်းၼႄလွင်ႈ ယူႇသဝ်း လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ် တီႈလႂ်တီႈၼၼ်ႉယူႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၶႃႈပေးဝူၼ်ႉဝႃႈတေပဵၼ်ၵၢၼ်လီမီးတၢင်းႁူႉ တွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ႁဝ်းၶဝ်ယူႇ ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ၶၢဝ်ႇ- ၸဝ်ႈၼၼ်တေႃးၸေႇယ
႑႐/႐႑/႒႐႑႓

No comments:

Post a Comment