Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Monday, January 21, 2013

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၵေႃဝိၻ (တူၼ်ႈတီး) ႁပ်ႉမိူင်းၾႃႉယႃႇမိူင်းလုမ်ႈ

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၵေႃဝိၻ (ထမ်မႃၸရိယ) ဢႃႇယုၸဝ်ႈ 82၊ ဝႃႇၸဝ်ႈ 62 ဝႃႇ။ ဝတ်ႉၵမ်မထၢၼ်းတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ႁပ်ႉမိူင်းၾႃႉယႃႇမိူင်းလုမ်ႈ မိူဝ်ႈယၢမ်း 23:30 pm ဝၼ်းထိ 19. 01. 2013 တီႈဝတ်ႉၵမ်မထၢၼ်းတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး။
   
  ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ႁဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝဵင်းဢူၵ်ႉၵၢၼ်ႇ (မီးႁိမ်းဝဵင်းတွင်ႇငူႇ) တိူင်းပႃႇၵိူဝ်သေ
မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈၶိုၼ်ႈ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်သႃသၼႃႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၸဵမ်မိူဝ်ႈ 50 ပီပၢႆပုၼ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈမႃး ၸွႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ပိၼ်ႇပိတၵၢတ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် မႃးယူႇလၢႆလၢႆပီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈယင်းယၢမ်ႈပဵၼ် ၽူႈမၢႆလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶၸိုင်ႈတႆး မႃးၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

  လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈယၢမ်ႈၶဝ်ႈမႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်သႃသၼႃ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ယူႇလၢႆလၢႆပီၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ၊ တႃႇတေၵေႃႇတင်ႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး ၼႆႉၵေႃႈမၼ်းၸဝ်ႈလႆႈၶဝ်ႈပႃးၽူႈႁႃငိုၼ်းတွင်းသေ လႆႈၸွႆႈၵေႃႇတင်ႈပဵၼ်မႃးဝတ်ႉမႂ်ႇတႆးႁဝ်းတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇၼႆႉပႃးၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ သိုပ်ႇၼၼ်ႉမၼ်းၸဝ်ႈလႆႈပွၵ်ႇမိူဝ်းတီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးသေလႆႈၵေႃႇတင်ႈဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်းမူႇလမိၼ်းၵုၼ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးမႃး ထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

  မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉတေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁၢၼ်သႃသၼႃႇတေႉတေႉဝႃႈ လႄႈ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးမႃးတင်းၼမ် တင်းလၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈမႃရၼလွင်ႈလုတၢႆၼၼ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ၵေႃႈလွမ် ငိၼ်းဝႃႈမၼ်းပေႉၸဵမ်းၼႆယူႇ။

  လွင်ႈပၢင်ပွႆးၽဝ်ရုပ်လၢပ်ႈၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉတေပဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ၼႆ ဢၢပ်ႈတေယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈၸိုင်ႈ တႆးသေၶပ်းၶိုင်ၵွႃႇယူႇ။

No comments:

Post a Comment