Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, January 4, 2013

ၶူင်းၵၢၼ်ၼင်ႈတြႃး(10) ဝၼ်းလႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆးလႆႈလူႇတၢၼ်းၵႃႈၼမ်ႉ/ၽႆးတမ်ႈတီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူလႃးဝၼ်းထိ (16.12.2012) ၼႆႉယူႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၶဝ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼင်ႈတြႃး ၼိုင်ႈပီလႂ်(႑႐) ဝၼ်းၼႆသေတွၼ်ႈတႃႇပီၼႆႉသမ်ႉ တေလႆႈၼင်ႈတြႃး ၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းဝၼ်း တေႇဢဝ် 
ဝၼ်းထိ(16-27.12.2012) ၼႆသေ ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးႁဵၼ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူလႃး ၼႆႉတေလႆႈၼင်ႈတြႃးၵူႈၵေႃႉ/ၸဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။
ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈၼႂ်းပီၼႆႉတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ယေႃးၵီႇၽူႈၼင်ႈ
တြႃးမီးယူႇ (႑ႇ႐႐႐) ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်ႉၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်တေပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶ ဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉ၊ ၼီႇပေႃး၊ သီရီလင်းၵႃ၊မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး၊ မိူင်းဝဵတ်ႉၼၢမ်း၊ မိူင်းၶေႇသိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး၊ တေႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉၵေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်သႃၶႃ ၵိင်ႇၽေ မၼ်းၵေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး မီးယူႇလၢႆလၢႆၸေႈဝဵင်းယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈမၼ်းထိုင်မႃး
တႄႉတေလႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးႁပ်ႉဢဝ် တီႈသုၼ်ၵၢင်ဝင်းၼွႆႉ ၸေႈဝဵင်းလူင် ဢယုတ်ထယႃး 
ၸိုင်ႈထႆး ၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ဝၢႆးသေပၢင်ၼင်ႈတြႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 26 ၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ မီးပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးၶူးဝႃးဢႃးၸၢရ်လႄႈလူႇၵႃႈၼမ်ႉၵႃႈၽႆးၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆလႄႈ 
ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၵေႃႈၼမ်လႄႈဢေႇ ဢဝ်ၸေႇတၼႃသတ်ႉထႃႇ
ဝႃႈၼႆသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵဵပ်းဝတ်ႉထုငိုၼ်းတွင်းပွင်းၵၼ်လႆႈလူႇၵႂႃႇယူႇ
တင်းၼမ်ငိုၼ်း( 6ႇ999)  ဝၢတ်ႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈၶႃႈပေးႁဝ်းၵေႃႈၸင်ႇလႆႈမႃးဢဝ်
လူင်းပဵၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်းယူႇပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။
မႂ်ႇသုင်
ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉလႄႈ ၽူႈမႃးၶဝ်ႈတူၺ်းၶၢဝ်ႇၵူႈၵေႃႉ/ၸဝ်ႈၶႃႈ။
ၶၢဝ်ႇ- ၸဝ်ႈဝၼ်းသဝ်

1 comment:

  1. မီးꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨓꨤင္းယိင္းတꨤင္းꨓဳꨳꨅဝ္ꨳꨅꨤင္းꨁဝ္ꨓꨓ္ꨵ မꨓ္းမူိꨓ္ꨡီꨳသင္မဳꨳေꨟꨵꨀင္ꨳဝꨯꨵꨡမ္ꨲꨟူꨵꨁဳꨳ မူိꨓ္မꨓ္ꨁတ္းတဳ ꨟူိဝ္ မူိꨓ္မꨓ္းꨡမ္ꨲတꨱမ္ထူꨓ္ꨓင္ꨲꨓꨯေꨡဳꨳ
    ꨓ္ꨮးတꨤင္းꨁူꨉ္ꨵꨟꨓ္ꨁြင္ꨁဳꨳꨓꨓ္ꨵ

    ReplyDelete