Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Monday, January 21, 2013

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၵေႃဝိၻ (တူၼ်ႈတီး) ႁပ်ႉမိူင်းၾႃႉယႃႇမိူင်းလုမ်ႈ

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၵေႃဝိၻ (ထမ်မႃၸရိယ) ဢႃႇယုၸဝ်ႈ 82၊ ဝႃႇၸဝ်ႈ 62 ဝႃႇ။ ဝတ်ႉၵမ်မထၢၼ်းတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ႁပ်ႉမိူင်းၾႃႉယႃႇမိူင်းလုမ်ႈ မိူဝ်ႈယၢမ်း 23:30 pm ဝၼ်းထိ 19. 01. 2013 တီႈဝတ်ႉၵမ်မထၢၼ်းတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး။
   
  ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ႁဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝဵင်းဢူၵ်ႉၵၢၼ်ႇ (မီးႁိမ်းဝဵင်းတွင်ႇငူႇ) တိူင်းပႃႇၵိူဝ်သေ

မုတိတႃသၵ်ၵႃရၸဝ်ႈသြႃႇတူၼ်ၶူးလူင်ပၼ်တိတ ၸေႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး


       
      မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ (20/01/2013) ၸိူဝ်းပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆးလႄႈတၵႃႇသတ်ထႃး မိူင်းၵွၵ်ႇ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၵၼ်ႇတေႃး ႁူမ်ၸူမ်းမုတိတႃသၵ်ၵႃရ တမ်ႈတီႈၸဝ်ႈသြႃႇတူၼ်ၶူးလူင်ပၼ်တိတ ၵဵင်းႁၢႆး ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၽရၶူး(พัดยศ) တီႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လႆႈမွပ်ႈပၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ

Friday, January 11, 2013

ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈၶူးသၸ်ၸႃႇ ဢၼ်မႃးတီႈမိူင်းဢိၼ်တိယဝၼ်းထိ ႙/႑/႒႐႑႓/ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ႑႒း႓႐ ၼႆႉတၢင်တူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး
ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇၵေႃးလိင်ႇတ လႆႈတၢင်တူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆးလႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၶဝ်ၸဝ်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈၶူးသၸ်ၸႃႇၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးသၸ်ၸႃႇ ၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈမီးပၺ်ၺႃႇၵတ်ႉၶႅၼ်ႇယူႇၸဝ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

Tuesday, January 8, 2013

တႃႇတေႃႇဢႃႇယု ပၢတ်ႉသပွတ်ႇ မႂ်ႇ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တႃႇတေတေႃႇဢႃယု ပၢတ်ႉသပွတ်ႇ လၢႆႈပဵၼ်ပပ်ႉပၢတ်ႉသပွတ်ႇမႂ်ႇ ၼႆၼၼ်ႉမႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။

Friday, January 4, 2013

ၶူင်းၵၢၼ်ၼင်ႈတြႃး(10) ဝၼ်းလႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆးလႆႈလူႇတၢၼ်းၵႃႈၼမ်ႉ/ၽႆးတမ်ႈတီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူလႃးဝၼ်းထိ (16.12.2012) ၼႆႉယူႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၶဝ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼင်ႈတြႃး ၼိုင်ႈပီလႂ်(႑႐) ဝၼ်းၼႆသေတွၼ်ႈတႃႇပီၼႆႉသမ်ႉ တေလႆႈၼင်ႈတြႃး ၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းဝၼ်း တေႇဢဝ် 
ဝၼ်းထိ(16-27.12.2012) ၼႆသေ ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးႁဵၼ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူလႃး ၼႆႉတေလႆႈၼင်ႈတြႃးၵူႈၵေႃႉ/ၸဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။