Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Saturday, July 6, 2013

ၸဝ်ႈသြုႇလူင် ၸဝ်ႈသုၸရိၼ်တ ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ၶတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး လွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မွၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း


မိူဝ်ႈဝၼ်းၼႂ် ဝၼ်းထိ 06.07.2013 ၼႆႉ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇမွင်ၸႂ်မွင်ၶေႃး ၸိတ်ႇၸႂ်မၼေႃး ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိုင်ပေႃးသဝ်ႈ ပေႃးမွင်ၸႂ် ၽူႈလႂ်ၽႂ်မၼ်းယူႇၶႃႈယဝ်ႉ ။ သြုႇၸဝ်ႈလူင်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ

Saturday, June 15, 2013

ၶပ်းၶိုင် တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ပွႆးယွင်ႈၵုၼ်းယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၼေႃႇၶမ်းလႃႉ ထမ်မသႃမိ လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၸဝ်ႈၶူးသၢမ်ၸဝ်ႈ

မႂ်ႇသုင်ဝၼ်းထိ 16.06.2013 ၼႆႉ ၸင်ႇမီးတင်း မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆးလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵူႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ မႃးၸွႆႈၶပ်းၶိုင် ပၢင်ပွႆးယွင်ႈၵုၼ်းယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး ၼေႃႇၶမ်းလ ထမ်မသႃမိ ဢၼ်ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈၶူး Ph.D လႄႈ

Friday, June 7, 2013

ပၢင်ၵုမ် လွင်ႈလိၵ်ႈလူင် တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလူင် တႃႈၵုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ် December


ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈလႆႈႁပ်ႉႁၼ်ၶၢဝ်ႇႁူင်ၶၢဝ်ႇႁၢင်းၼႂ်းၶၢဝ်ႇၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ်မႃးဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ၊ ၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ်ၶၢဝ်ႇၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ႁဝ်းတေဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ

Monday, January 21, 2013

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၵေႃဝိၻ (တူၼ်ႈတီး) ႁပ်ႉမိူင်းၾႃႉယႃႇမိူင်းလုမ်ႈ

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၵေႃဝိၻ (ထမ်မႃၸရိယ) ဢႃႇယုၸဝ်ႈ 82၊ ဝႃႇၸဝ်ႈ 62 ဝႃႇ။ ဝတ်ႉၵမ်မထၢၼ်းတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ႁပ်ႉမိူင်းၾႃႉယႃႇမိူင်းလုမ်ႈ မိူဝ်ႈယၢမ်း 23:30 pm ဝၼ်းထိ 19. 01. 2013 တီႈဝတ်ႉၵမ်မထၢၼ်းတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး။
   
  ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ႁဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝဵင်းဢူၵ်ႉၵၢၼ်ႇ (မီးႁိမ်းဝဵင်းတွင်ႇငူႇ) တိူင်းပႃႇၵိူဝ်သေ

မုတိတႃသၵ်ၵႃရၸဝ်ႈသြႃႇတူၼ်ၶူးလူင်ပၼ်တိတ ၸေႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး


       
      မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ (20/01/2013) ၸိူဝ်းပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆးလႄႈတၵႃႇသတ်ထႃး မိူင်းၵွၵ်ႇ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၵၼ်ႇတေႃး ႁူမ်ၸူမ်းမုတိတႃသၵ်ၵႃရ တမ်ႈတီႈၸဝ်ႈသြႃႇတူၼ်ၶူးလူင်ပၼ်တိတ ၵဵင်းႁၢႆး ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၽရၶူး(พัดยศ) တီႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လႆႈမွပ်ႈပၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ

Friday, January 11, 2013

ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈၶူးသၸ်ၸႃႇ ဢၼ်မႃးတီႈမိူင်းဢိၼ်တိယဝၼ်းထိ ႙/႑/႒႐႑႓/ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ႑႒း႓႐ ၼႆႉတၢင်တူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး
ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇၵေႃးလိင်ႇတ လႆႈတၢင်တူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆးလႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၶဝ်ၸဝ်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈၶူးသၸ်ၸႃႇၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးသၸ်ၸႃႇ ၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈမီးပၺ်ၺႃႇၵတ်ႉၶႅၼ်ႇယူႇၸဝ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

Tuesday, January 8, 2013

တႃႇတေႃႇဢႃႇယု ပၢတ်ႉသပွတ်ႇ မႂ်ႇ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တႃႇတေတေႃႇဢႃယု ပၢတ်ႉသပွတ်ႇ လၢႆႈပဵၼ်ပပ်ႉပၢတ်ႉသပွတ်ႇမႂ်ႇ ၼႆၼၼ်ႉမႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။

Friday, January 4, 2013

ၶူင်းၵၢၼ်ၼင်ႈတြႃး(10) ဝၼ်းလႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆးလႆႈလူႇတၢၼ်းၵႃႈၼမ်ႉ/ၽႆးတမ်ႈတီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူလႃးဝၼ်းထိ (16.12.2012) ၼႆႉယူႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၶဝ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼင်ႈတြႃး ၼိုင်ႈပီလႂ်(႑႐) ဝၼ်းၼႆသေတွၼ်ႈတႃႇပီၼႆႉသမ်ႉ တေလႆႈၼင်ႈတြႃး ၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းဝၼ်း တေႇဢဝ် 
ဝၼ်းထိ(16-27.12.2012) ၼႆသေ ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးႁဵၼ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူလႃး ၼႆႉတေလႆႈၼင်ႈတြႃးၵူႈၵေႃႉ/ၸဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။