Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Sunday, December 16, 2012

ၶၢဝ်းတၢင်းၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ1 December 2012 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းလႆႈမႃးႁွတ်ႈၽႅဝ်ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်သုဝၼ်ၼၽူမိ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးယဝ်ႉသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ2 ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇၼတြေႃးဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈထမ်မၸၵ်ႉၵပဝတ်ႉတၼသုတ်ႈ 

တီႈသၽႃးၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းဢၼ်လီတႃႇတၵႃႇပီႈၼွင်ႉ

ၸၢဝ်းထႆးၽူႈၵိူဝ်းလီဢိင်ပိုင်ႈပုတ်ႉထသႃသၼႃမုၼ်ၶမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊   ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 3 ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းလႆႈယေႃး ၵႂႃႇၼေတြႃးတီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း (Royal Gems Golf Hotel)  ဢၼ်မီးတီႈပုတ်ႉထမူၼ်းထူၼ်း ဝဵင်းၼၶွၼ်းပထူမ် မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈၽိုၵ်းသွၼ်မွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉ ၼႂ်းပၢင်တြႃးၼႆႉၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းလႆႈပူင်သွၼ်ပၼ်တႃႇသွင်ဝၼ်း (ဝၼ်းထိ3-4) ႁူဝ်ၶေႃႈတြႃးဢၼ်လႆႈႁေႃးၼေၼၼ်ႉမီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ  ̒မွၼ်းထမ်းတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ၵူႈဝၼ်း ̓ ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 9 ၸင်ႇၶိုၼ်းမိူဝ်းလိုဝ်ႈယင်ႉတီးၽလၢမ်း9ၼၼ်ႉသေ မီးလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆမႃးဝႆႈသႃတုင်းထွမ်ႇ ထွမ်ႇၶေႃႈသင်ႇသွၼ်မွၼ်းထမ်းတီႈၸဝ်ႈၶူးႁဝ်း သိုပ်ႇမႃးထႅင်ႈဝၼ်းထိ 6-12 ၸင်ႇၶိုၼ်းသိုပ်ႇယေႃးၵႂႃႇၼေတြႃး ပၼ်ယေႃးၵီႇ ဢၼ်ပဵၼ်မူႇၸုမ်းယုဝပုတ်ႉထ ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၽဵတ်ႉၵသဵမ် ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ မီးယေႃးၵီႇၶဝ်ႈ မႃးႁူမ်ႈမွၵ်ႈ60ၵေႃႉ သိုပ်ႇၼၼ်ႉဝၢႆးဝၼ်းမႃးၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇၼေ လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈAcademic Writing ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း Ph.D.ထႅင်ႈတီႈၸၼ်ႉၸွမ်လူင်ဢေႇၽႅၵ်ႉ(ABAC, Assumption University of Thailand) ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ သိုပ်ႇသေၼၼ်ႉထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 13 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းၸင်ႇသိုပ်ႇၼင်ႈႁိူဝ်းမိၼ်မိူဝ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈပုတ်ႉထသႃသၼႃၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းထႅင်ႈ2ပၢင် လိူဝ်သေၼၼ်ႉတေ သိုပ်ႇယေႃးၵႂႃႇၼေတြႃး ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈႁပ်ႉၽိတ်ႈပၢင်းတေႃႇပေႃးပွၵ်ႈဝၢႆႇ ၶိုၼ်းမိူဝ်းႁွတ်ႈထိုင်ဝတ်ႉဢွၵ်ႉသၾိူတ်ႉပုတ်ႉထဝိႁႃရ ဝဵင်းဢွၵ်ႇသၾိူတ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်ႇၵလၢၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တႅမ်ႈမၢႆ -
ၸဝ်ႈမႁႃႇသႅင်

No comments:

Post a Comment