Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, November 30, 2012

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းပပ်ႉလိၵ်ႈသႅင်သယၢမ် မၢႆ (႒)


ပိူၼ်ႈၼမ်ပိူၼ်ႈလီ ႁဝ်းၼမ်ႁဝ်းလီ၊ ၼမ်ႉၼမ်ၼမ်ႉပႄႉၾႆး ၾႆးၼမ်ၾႆးပႄႉၼမ်ႉဝႃႇ ဝူၼ်ႉၸွမ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶႅပ်းၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းၼမ်မႃးယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီတႃႇႁဝ်းယဝ်ႉ။ ငဝ်းတူင်ႉတႆးႁဝ်းၼမ်မႃးယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ဢၼ်ၶိုၵ်ႉ ဢၼ်လိုၵ်ႉတႃႇတႆးႁဝ်းတႄႉတႄႉ။


ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးပပ်ႉလိၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ မီးတၢင်းႁူႉၼမ်လိူဝ်၊ မီးငိုၼ်းၶမ်းၼမ်လိူဝ် မီးၶၢဝ်းယၢမ်းၼမ်လိူဝ်သေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ။ မုင်ႇမွင်းဝႃႈ တေမီးၽွၼ်းလီတႃႇတႆးႁဝ်း လႄႈ ပပ်ႉလိၵ်ႈတႆးႁဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးတေ ပၼ်တၢင်းႁူႉလႆႈၵူႈၽၢႆႇၵူႈတႃႈၼၼ်ႉသေ ဢဝ်တၢင်းႁူႉဢၼ်လႆႈႁူႉ ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်းဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးၶဝ်လူႇတၢၼ်း ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉသေ လႆႈၶပ်ႉၶိုင်ဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ ̒̒သႅင်သယၢမ်̓ မၢႆ(႒)။

ၼႂ်းပပ်ႉသႅင်သယၢမ် မၢႆ(႒)ၼႆႉ-
ၽူႈပၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉ- ၸဝ်ႈၶူး Dr. ၼရိၼ်တ သႅင်ႁိူင်း
                       ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ၺႃၽေႃၵ ႁိူင်းသႅင်
ၽူးၵူမ်းထတ်း-    ၸဝ်ႈၶူးၵိတ်တိသႃရ
ၽူႈၼမ်းထတ်း-  ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်ႇတိမႃႇ ၸွမ်ႁၢၼ်
                       ၸဝ်ႈၶူးၵုမႃရ ၶမ်းၸိုၼ်ႈ
                       ၸဝ်ႈၶူးထမ်မိၵ ၼုမ်ႇၶိူဝ်း
ၽူႈၶပ်းၶိုင်-       ၸဝ်ႈၶူးထမ်မိၵ ၼုမ်ႇၶိူဝ်း
                      ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတေႃၸယေ ထိူၼ်ၶိူဝ်း
တီႈဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ- ႁူင်းဢိတ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃမၵုတ်ႉ၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး
တၢင်းၼမ်-       2000 ပပ်ႉ
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ-     30.11.2012 ၼႆတီႈၶႃႈဢေႃႈ။

No comments:

Post a Comment