Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Wednesday, November 21, 2012

မုၵ်ႉၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၵၼ်ႇတေႃးၸဝ်ႈသြႃႇဝတ်ႉမႂ်ႇ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽိင်ႈထုင်းတႆးႁဝ်းမီးဝႆႉ ပေႃးၶဝ်ႈဝႃႇဢွၵ်ႇဝႃႇၼႆ မီးၽိင်ႈထုင်းၵၼ်တေႃး ပေႃႈ မႄႈ သြႃႇ ၶူးဝႃးၶူးသွၼ်ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။
ၵၢၼ်ဢၼ်လႆႈၵၼ်တေႃးၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်လႆႈဢဝ်တူဝ်ႁဵတ်းၽိတ်း (ၵႃယၵမ်) ဢဝ်သူပ်းလၢတ်ႈၽိတ်း( ဝၸီၵမ်) ဢဝ်ၸႂ်သေဝူၼ်ႉၽိတ်း( မၼေႃၵမ်) တေၵႂႃႇဝႃႈမႃး ၻုၸရိူၵ်ႈ သိပ်းပိူင်ၸိူဝ်းၼႆႉၵူဝ်လႆႈၽိတ်းပူၼ်ႉမႅၼ်ႈၵႂႃႇၼႆ လႄႈၸင်ႇလႆႈၽွမ်ႉသဵင် ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်သေမႃးၶုပ်ႉဝႆႈသႃၵၼ်ႇတေႃး တမ်ႈတီႈၸဝ်ႈသြႃႇဝတ်ႉမႂ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉဢေႃႈ။


ၼမ်ႉယမ်ထိုင်ၵူႈၸဝ်ႈ/ၵူႈၵေႃႉသေ
ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတေႃးၸေႇယ
႒႑ႉ႑႑ႉ႒႐႑႒

No comments:

Post a Comment