Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Saturday, October 27, 2012

လူႇတၢၼ်း Projector ထိုင် ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ၶၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ(27.10.2012 )ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတေႃးၸေႇယ(ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးၸၼ်ႉၸွမ် ၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ)  လႄႈ ၸဝ်ႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းမူႇၸုမ်းလၢႆၸဝ်ႈ
 

လႆႈသိုဝ်ႉၶိူင်ႈ Projector လူႇတၢၼ်းမိူဝ်း တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းလုမ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶၸိုင်ႈတႆး၊ ဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆတီႈၶႃႈဢေႃႈ။

Friday, October 26, 2012

ပၢႆးၵၢၼ်ႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ


ပၢႆးၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇႁဵၼ်းဢဝ်ၵူၺ်းႁ ဢမ်ႇၼၼ်တႃႇသွၼ်ဢဝ်။ လွၵ်းလၢႆး ၵၢၼ်ႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢဝ်ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈပဵၼ်ငဝ်ႈသေႁဵတ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶူးသွၼ် လႄႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈ ဢဝ်ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉပဵၼ်ႁၢၵ်ႈငဝ်ႈ ပဝ်ႉမၢႆမိူၼ်ၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

Monday, October 22, 2012

ဢွၵ်ႇမႃးတူၺ်းၵၼ်လႄႈ

          
ၶၢဝ်းၼႆႉမႅၼ်ႈၽွင်း ၸၼ်ႉၸွမ်သႃ,သၼႃႇထေရဝႃတမိူင်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ပွႆးဢုပ်ႇ   ဢူဝ်းလူၺ်ႈသႃႇသၼႃႇမီးႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ- မႃးတူၺ်းလႄႈ ၼႆသေ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵေႃႈ ၶုၵ်ႉၸႂ်လႆႈဝႃႈ ဢွၵ်ႇမႃး   တူၺ်းၵၼ်လႄႈ ၼႆသေၸွင်ႇလႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

Saturday, October 20, 2012

ပၢင်ၵုမ် ပပ်ႉလိၵ်ႈသႅင်သယၢမ် မၢႆ(႒) လႄႈ ၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19.10.2012  ဝၼ်းသုၵ်း ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1: 00 ထိုင် 4:00 မွင်း ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသင်ႇၶလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းတႆး  မိူင်းၵွၵ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တွၼ်ႈတႃႇၶပ်ႉၶိုင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉသႅင်သယၢမ် မၢႆ(႒) လႄႈ ၸႅၵ်ႇၼႃႈၵၢၼ် ၽၢႆႇၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ ဢဝ်ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈထမ်မ သင်ႇၶထႆး မႃးပဵၼ်ၽၢႆႇတႆးၼႆတီႈၶႃႈယဝ်ႉ။