Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Tuesday, August 7, 2012

AEC 2015: Opportunities and challenge ပၢင်မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၼႂ်းဢႃးသီးယၢၼ်ႇ 2015


2014 ဢၼ်တေမႃးၼၼ်ႉ ၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈမိူင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။ ပိူၼ်ႈမီးၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း  ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၽၢႆႇပၢႆးၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းယဝ်ႉ။ မိူင်းဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်။
ပေႃးမႃးတူၺ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းတိုၵ်ႉ တူၵ်းလင်ပိူၼ်ႈတႄႉတႄႉသေ ၵၢၼ်ႁၢင်းႁႅၼ်းသင်ၵေႃႈ ႁဝ်းပႆႇပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈၵၼ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈသင်ၶတႆးႁဝ်းၶဝ် ၸင်ႇလႆႈၸတ်းၶိုၼ်းမႃး ပၢင်မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။ ပၢင်မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႆႉတေမီးၶူးသွၼ်ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်လၢႆလၢႆတီႈ မႃးၵၼ်သေ တေမႃးလၢတ်ႈၼလွေင်ႈ ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2015 ၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႇ ၽၢႆႇသႃႇသၼႃႇၼႆၵေႃႈ  လူဝ်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်ႈၵၼ်ယူႇလႄႈ လွင်ႈ ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ လႄႈ ဢႃးသီးယၢၼ်း ၵေႃႈတေမွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇပဵၼ် လၵ်းမၼ်ႈၵႅၼ်ႇမၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဝူၼ်ႉဝႃႈတေမီးၽွၼ်းလီ တႃႇၸၢဝ်းတႆးႁဝ်း၊ တႃႇၸဝ်ႈသင်ႇၶတႆးႁဝ်းၼႆသေ ၸဝ်ႈၶူးမႁႃပၺ်ၺႃး ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်သေ တေႇပဵၼ်မႃးယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းယၢမ်း၊ ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမိူၼ်ၼႂ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉသေ သင်ဝႃႇၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈသၵ်းသွႆးမၼ်းၼႆၵေႃႈ
တိတ်းတေႃႇၸွပ်ႇထၢမ် လႆႈတီႈ 
1. ၸဝ်ႈၶူးမႁႃပၺ်ၺႃး (ၵုင်းထဵပ်ႉ) 085 121 7361
2. ၸၢႆးမိူင်း(ၵဵင်းမႂ်ႇ) 080 680 0754
3. ၸၢႆးၼုမ်ႇဝၼ်း 086 969 3293

လႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇငၢဝ်းမီးၼင်ႇၼႆ-
ၸဝ်ႈၸၢႆးလူင်ၶမ်း

No comments:

Post a Comment