Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, August 31, 2012

မွင်းသၢႆလႅင်းတီႈသူ

ၵၢပ်ႈပၢၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ၊ ပေႃးဝႃႈၵၢပ်ႈပၢၼ်မၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸွမ်းမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းႁဝ်းၼႂ်းၶူင်းၵၢင် ႘႐% မိုင်ႉႁႃငိုၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်ၵူၼ်းမီးငိုၼ်းၼမ် ၸမ်ၸမ်ၵႆၵႆ ၼမ်ႉၸႂ်ဢမ်ႇသူၼ်

Tuesday, August 21, 2012

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလီ ယွၼ်းမူႇလိၵ်ႈထိုင်

မႂ်ႇသုင် ၸဝ်ႈပီႈ ၸဝ်ႈၼွင်ႉ ဢိၵ်လူၺ်ႈပီႈဢၢႆႈပီႈၼၢင်းလႄႈ ၼွင်ႉၸၢႆးၼွင်ႉယိင်းတၢင်းလၢႆၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းထႆး ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇပပ်ႉ သႅင်သယၢမ် မၢႆ-႑ -ယဝ်ႉၵႂႃႇသေ

Tuesday, August 7, 2012

AEC 2015: Opportunities and challenge ပၢင်မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၼႂ်းဢႃးသီးယၢၼ်ႇ 2015


2014 ဢၼ်တေမႃးၼၼ်ႉ ၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈမိူင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။ ပိူၼ်ႈမီးၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း  ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၽၢႆႇပၢႆးၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းယဝ်ႉ။ မိူင်းဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်။

Wednesday, August 1, 2012

ပၢင်ၵုမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ရႃမၺရတ်ထပုတ်ႉထ သင်ၶမွၼ်း


တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ရႃမၺရတ်ထပုတ်ထမွၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၵၼ်တီးဝတ်ႉမွၼ်း သႃႇသၼႃႇ 2500 ဝဵင်းမေႃႇလမႅင်ႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူလၢႆႇ 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Dictionary Thai to Tai ပပ်ႉသပ်း ထႆး+တႆး ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ


ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ပီၵွၼ်းၶမ်း ၸဝ်ႈၶူးလူင် တွၵ်ႉတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ လႄႈ သင်ႇၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ မိူင်းထႆး ၸင်ႇလႆႈၶပ်းၶိုင်ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ။ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပပ်ႉၼႆႉတေမီးၽွၼ်းလီ ဢိတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ တႃႇၽူႈသူၼ်ၸႂ်ႁဝ်းၶဝ်