Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Tuesday, June 26, 2012

တေမီးပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇလႄႈ မွပ်ႇလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းထုၼ်း


ၵူၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉပေႃးမၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵွၼ်ႇ ပိူၼ်ႈၸင်ႇႁွင်ႉသွၼ်ႇဝႃႈ "ၵူၼ်းလီ" ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ၊ ပေႃးဝၼ်းထိ (01.07.2012) မႃး ႁဝ်းႁႃးသြုႇတၵႃႇ ၽူႈသၻ်ထႃႇတၢင်းလၢႆတေ မီးပၢင်ပွႆးႁပ်ႉ တွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇလႄႈ မွပ်ႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းထုၼ်း ဢၼ်ဝႃႈငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။
ပၢင်ပွႆးပၢင်ၼႆႉ ဢၢၼ်းႁဵတ်းဝႆႉပုၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၵူၼ်းလီႁဝ်းၶဝ်တေ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်လီသေ လၢင်ႉမွတ်ႇပႅတ်ႈလွင်ႈတၢင်းၶီတေလႆႈ မီးႁၢင်ႈမီးသီၽုင်းငဝ်း တေလႆႈမီးသုၼ်ႇမီးလၢပ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းလဝ်း ၸႂ်လဝ်းၼၼ်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇႁဝ်းၶႃးပီၼႆႉ ၼမ်မႃးလိူဝ်သေၵူႈပီ တၵႃႇသၻ်ထႃးႁဝ်းၶႃႈၼႆၵေႃႈ တေႃႈႁၼ်တိူဝ်းမႃးလိူဝ်သေၵူႈပီၸွမ်းၵၼ်၊ ပေႃးလႆႈႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်ၼႃႈလီၸႂ်ယိၼ်းၸူမ်းၸွမ်း သႃႇထုႁွမ်းတေႉတေႉ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်မႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် လၢၼ်သိုပ်ႇလိၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းႁႃးသြုႇလႄႈတၵႃႇၼႆၵေႃႈ မီးတၢင်းၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇ ႁူမ်ႈၶေႃႈၵၼ်လီသေလႄႈ ၽွၼ်းဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇမႃးၽွၼ်းလီၸိူင်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁဝ်းႁႃးသြုႇလႄႈတၵႃႇ လူဝ်ႇဝႆႉၸႂ်သၻ်ထႃ ၵိရိယႃ သုမ်ႇငဝ်း လူဝ်ႇႁႂ်ႈမီးတူဝ်လဝ်းၸႂ်လဝ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈသဝ်းၵုသူဝ်ႇတၢင်းလီၵႂုႇ ဝၼ်းတႃမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းပွႆးမႃးၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမွၵ်ႇတေႃႇႁွတ်ႈထိုင် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ၵူႈသေႃႇၵူႈသူၼ်းသေၵမ်းၼႆ မုင်ႈမွင်းႁပ်ႉတွၼ်ႈထိုင်သေ ႁႂ်ႈလႆႈသူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇတွၼ်ႈပၼ် ထိုင်ၵေႃႉတေမႃးပၢင်ပွႆးႁဝ်းၶႃႈသေၵမ်း ''ၵေႃႉတေမႃးပၢင်ပွႆးႁဝ်းၶႃႈလႂ် ၵူႈဝၼ်းၼႂ် တူဝ်ၸႂ်ႁႂ်ႈၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ သေၵမ်းၶႃႈ'' မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

No comments:

Post a Comment