Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, June 8, 2012

ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထၶၢဝ်းမႆႈ တီႈမိူင်းႁႅင်း ဝဵင်းမိူင်းယႆ

ထုင်ႉမိူင်းႁႃႉ/မိူင်းႁႅင်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆ (မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ၽိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပိုတ်ႇပၢင် တင်ႈတေ ႑႘ႉ႐႔ႉ႒႐႑႒ ထိုင် ႒႐ႉ႐႕ႉ႒႐႑႒ (ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် ၼိုင်ႈလိူၼ်ပၢႆ) ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းႁႃႉ/မိူင်းႁႅင်း ပေႃးမႃးၸႅၵ်ႇဢိူင်ႇမၼ်းၸိုင် မီးယူႇ ( ႕) ဢိူင်ႇ ပေႃးမႃးၸႅၵ်ႇႁူဝ်ၵျွင်း မၼ်းၸိုင် မီးယူႇ ( ႑႗ ) ၼႆယဝ်ႉ။
လုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ မီး ႑႕႐႐ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် ၼိုင်ႈလိူၼ်ပၢႆ လၢႆးသွၼ် ၽိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဢွင်ႈတီႈ မီးယူႇ ႑႗ ဢွင်ႈတီႈ ၶိုၼ်ႈတီႈလဵဝ် လူင်းတီႈလဵဝ်ၵၼ်သေ
ယဝ်ႉတူဝ်ႈဢွင်ႇမႅင်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ႁူၵ်းလပ်း ပီတႆး ႒႑႐႖ ပီပုတ်ႉထ ႒႕႕႕ ပီၶရဵတ်ႉ ႒႐ႉ႐႕ႉ႒႐႑႒ ၵၢၼ်ဢၼ်လႆႈတူင်ႉၼိုင်မႃးၸိူဝ်းၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်သွၼ် ၽိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ 

ၵွပ်ႈဝႃႈမိူၼ်ၼင်ႇၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းမီးဝႆႉဝႃႈ ၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇပေႉလႅမ်ႈၶႃးၵေႃႈ ဢဝ်လႅမ်ႈၶႃး ၸၢင်ႉငႃးပေႉတုမ်မႆႉၵေႃႈ ဢဝ်တုမ်မႆႉ ဝႃႈၼႆတီႈၶႃႈလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းတၵႃႇသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၸုမ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ ၼႂ်း ထုင်ႉမိူင်းႁႃႉ/မိူင်းႁႅင်း ၶဝ်ပွင်ပဵၼ်လႆႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵၢၼ်ၽႃသႃႇ ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းတေတိူဝ်းလိူဝ် မိူၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈၼႆသေ တၵ်ႃႇလႄႈသင်ႇၶ ဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း တူဝ် ဢဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် ဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈငိုၼ်းၶမ်း သေၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ ပဵၼ်မႃးၼင်ႇၼႆ လႄႈ ၶႃႈႁဝ်းၸင်ႇလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးထိုင်ပီႈၼွင်ႉ/ ၼွင်ႉပီႈႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေပဵၼ်ၵၢၼ်လီ တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းယူႇဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆသေ ၽူႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇယုမ်ႇယမ်ယူႇဢေႃႈ။ 


သူင်ႇၶၢဝ်ႇ ၸဝ်ႈၼၼ်တေႃၸေယ- ၵျွင်းၸေႇယျမင်ႇၵလႃႇ မိူင်းႁႅင်း

No comments:

Post a Comment