Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Saturday, May 19, 2012

ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸိူဝ်းဢွင်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသုင်လႄႈ ၶၢဝ်ႇပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းပၢင်လူင်

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း သုၼ်ႇတူဝ်ႇၶႃႈလႄႈ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပၢင်လူင်တင်း သဵင်ႈ ယိုၼ်ႇမွပ်ႇထိုင်ႈဝႃႈ ‘‘ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းၶူးၶိူဝ်းယိုၼ်း - ဢၼ်ၸူပ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉ PhD လႄႈ ၸဝ်ႈၶူး ၶဝ် လၢႆတူၼ်လၢႆၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၸူပ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉသေ ႁပ်ႉၸုမ်ႈၵႂႃႇတီႈမိူင်းထႆးတင်းသဵင်ႈယူႇဢေႃႈ။
‘‘ၶေႃႈႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းၸဝ်ႈၶဝ်လႄႈ ၶေႃႈမုင်ႈမွင်းၼိူဝ်သူၸဝ်ႈၶိုၼ်းမႃးဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ’ ၶႃႈၶဝ် ၸိူဝ်းမူၵ်းၵိုတ်းဝႆႉယူႇတင်း သၼ်လွႆမႄႈမိူင်းတႆးၼႆႉတိုၼ်းမီးဝႆႉယူႇတဵမ်ပိုၵ်းၼႆဢေႃႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၵႂႃႇဢွင်ႇပူၼ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈယဝ်ႉၸၼ်ႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၶဵၼ်းတေႃႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းမႃး ဢွၼ်ႁူဝ်မႄႈမိူင်းတႆးႁဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉ မွၵ်ႈမႄႈမိူင်းတႆးႁဝ်းမုင်ႈမွင်းၼၼ်ႉသေၵမ်း။


ၶၢဝ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ထၢင်ႇၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်လႅပ်ႈၶႆႈႁူႉယူႇ- ၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ်ၶၢဝ်ႇ ပွႆးတွပ်ႇ လိၵ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ၶႃႇၸိုင်ႈတႆးပၢင်လူင်ဢေႃႈ၊ ၶၢဝ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ သင်ႇၶႃႈၸဝ်ႈ တႆးႁဵင်ပၢႆ မႃးၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းယူႇဢေႃႈ။

ပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈႁဝ်းၼႆႉ ထူၼ်ထိုင် ႕႔ ပွၵ်ႈသေ သင်ႇၶႃႈၸုင်ႇ မိူဝ်ႈ13 May, ၊ တႅမ်ႈတွပ်ႇသၢမ်ဝၼ်း 14-16 May, ၊ ၶူၼ်ႉၶႆႈသွင်ဝၼ်း- 17-18 May သေ ပေႃးထိုင် 20 May, ၼၼ်ႉပဵၼ်ဝၼ်းတွၼ်ႈ သူး လႄႈ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉၶွမ်ႈမူၺ်ၼႆဢေႃႈ။

သင်ႇၶႃႇႁွတ်ႈထိုင်မႃးပၢင်ပွႆး - 1259 ၸဝ်ႈ
ၶဝ်ႈတႅမ်ႈတွပ်ႇ - 1103 (ၸၼ်ႉၶူး ႑႘ ၸဝ်ႈ)
ၶူၼ်ႉၶႆႈ - 927

မီးပၢင်တြႃး 4 ၶိုၼ်း ( ၸဝ်ႈသြႃႇသုဝရ မၢဝ်းၶမ်း၊ ၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်တဝမ်သ ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇၶေႇမိၼ်တ လွႆၵေႃႇ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇၺႃၼေႃးၽႃႇသ ၼမ်ႉလၼ်ႈ) မီးသင်ႇၶႃၸဝ်ႈတူဝ်ႈမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇ လူင်ႁဝ်းၵၢင်မိူင်း၊ ၸဝ်ႈသြႃႇဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၵုၼ်ႁိင်း၊ ၸဝ်ႈသြႃႇရေဝတ မိူင်းၵိုင်၊ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ၸဝ်ႈသြႃႇလွႆၵေႃႇ၊ ဢိၵ်ႇတင်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း ဢွၼ်ၵၼ်မႃးပၼ်ႁႅင်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇဢေႃႈ။ ပေႃးဝၼ်းထီႉ(19)ၼၼ်ႉတေ မီးပႃးပၢင်ၵုမ်လူင်သင်ၶႃႇၼႆဢေႃႈ သင်ဝႃႈၶႆႈ
ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ပၼ်ႁႅင်းထႅင်ႈၺၢၼ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢမ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၼႆဢေႃႈ။

သင်ဝႃႈသၢင်ႇထုၵ်ႇ ၸင်ႇတၢင်ႇပၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈပၢင်ပွႆးၶႃႈ
ၼပ်ႉယမ်ဝႆႈသႃသေ

ၸဝ်ႈပၼ်ႇတဝ
ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းပၢင်လူင်

No comments:

Post a Comment