Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Tuesday, May 22, 2012

ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃး တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးပုတ်ႉၻၸယၼ်တီၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 2600ပီ

ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်ဝိသႃၶပူၸႃ ပီ 2555 ၼႆႉ ပဵၼ်ပီၶူပ်းငၢမ်ႇမႅၼ်ႈဢၼ်ပုတ်ႉၽြႃး ပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈတြႃးမႅၼ်ႈ 2600 ပီ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပီမင်ႇၵလႃႇပဵၼ်တၢင်းႁူမ်ၸူမ်း သိူဝ်းတႃႇပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၼပ်ႉယမ်ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇလႄႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းၵမ်ႇၽႃႇယူႇ မိူင်းၸိူဝ်း ဢၼ်ၼပ်ႉယမ်ပုတ်ႉထသႃသၼႃႇလၢႆမိူင်းၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇၸတ်းႁႅၼ်း လူႇပဵၼ်ပုတ်ႉထပူႇၸႃႇၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလိူဝ်ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး၊ 

ၸဝ်ႈထမ်မၵေႃးသႃၸၢၼ် ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸုလႃး ဢၼ်ပဵၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ၶမိူင်းထႆး လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝိသႃၶပူၸႃဢၼ်တေၵႂႃႇၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းထိ 31 May- လႄႈ 1-2 June တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃး ဝင်းၼွႆႉ ၊ ဝဵင်းဢယုတ်းထယႃး ဝႃႈတေမီးလွင်ႈဢုပ်ႇၵၼ်ၼႂ်းပၢင်ပွႆး ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈလူင်မၼ်းတေႉပဵၼ် "The Buddha's Enlightenment for the well-being of Humanity လွင်ႈဢၼ်တြႃးၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈမီး ၵုင်ႇမုၼ်တေႃႇၽူႈ ၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၽꧦ ပိူဝ်ႈတႃႇၸွႆႈၵၼ် ဝူၼ်ႉႁႃသဵၼ်ႈတၢင်းႁႂ်ႈမီး လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးၽွင်းၸူဝ်ႈၵမ်ႇၽႃႇတိုၵ်ႉထူပ်းတင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ သၢႆငၢႆပႅၵ်ႇပိူင်ႈမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၢၼ်းႁဵတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇတိူဝ်းလိူဝ်ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး၊ ၵၢၼ်ၸတ်းပွႆးပီၼႆႉ
 တေဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလိူဝ်ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး တေမီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်မီး ၸိုဝ်ႈသဵင်ၼႂ်းၸၢဝ်းပုတ်ႉထ သႃသၼႃၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းႁၢၼ်ႉတေႃႇပွႆးပေႃးယဝ်ႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇ မႁိၼ်ထရႃရႃၸပၵ်သႃ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းသီရိလင်ႇၵႃႇ ၊ သူၺ်ယိၼ်ႉ ၼႃယၵသင်ၶ ၸိုင်ႈမိူင်ၶေႇ ၊ လႄႈၽူႈမီးတၢင်းႁူႉၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလွင်ႈ ပုတ်ႉထသႃသၼႃဢမ်ႇတႅမ်ႇသေ 1ႇ700 ပႃး/ၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ 85 မိူင်း ၵေႃႈတေမႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း လိူဝ်သေၼၼ်ႉယင်းမီးပၢင်ၵႅဝ်ႈလၢႆပိူင် ၼင်ႇမီးပၢင်မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၽူႈၼမ်းၸၢဝ်း ပုတ်ႉထ လႄႈ ၼေၽိင်ႈထုင်းတင်းၵႃႈၵူႈမိူင်းꧦ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ။
 တီႈမႃး : http://www.mcu.ac.th

No comments:

Post a Comment