Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Tuesday, May 22, 2012

ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃး တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးပုတ်ႉၻၸယၼ်တီၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 2600ပီ

ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်ဝိသႃၶပူၸႃ ပီ 2555 ၼႆႉ ပဵၼ်ပီၶူပ်းငၢမ်ႇမႅၼ်ႈဢၼ်ပုတ်ႉၽြႃး ပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈတြႃးမႅၼ်ႈ 2600 ပီ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပီမင်ႇၵလႃႇပဵၼ်တၢင်းႁူမ်ၸူမ်း သိူဝ်းတႃႇပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၼပ်ႉယမ်ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇလႄႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းၵမ်ႇၽႃႇယူႇ မိူင်းၸိူဝ်း ဢၼ်ၼပ်ႉယမ်ပုတ်ႉထသႃသၼႃႇလၢႆမိူင်းၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇၸတ်းႁႅၼ်း လူႇပဵၼ်ပုတ်ႉထပူႇၸႃႇၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလိူဝ်ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး၊ 

Saturday, May 19, 2012

ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸိူဝ်းဢွင်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသုင်လႄႈ ၶၢဝ်ႇပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းပၢင်လူင်

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း သုၼ်ႇတူဝ်ႇၶႃႈလႄႈ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပၢင်လူင်တင်း သဵင်ႈ ယိုၼ်ႇမွပ်ႇထိုင်ႈဝႃႈ ‘‘ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းၶူးၶိူဝ်းယိုၼ်း - ဢၼ်ၸူပ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉ PhD လႄႈ ၸဝ်ႈၶူး ၶဝ် လၢႆတူၼ်လၢႆၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၸူပ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉသေ ႁပ်ႉၸုမ်ႈၵႂႃႇတီႈမိူင်းထႆးတင်းသဵင်ႈယူႇဢေႃႈ။
‘‘ၶေႃႈႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းၸဝ်ႈၶဝ်လႄႈ ၶေႃႈမုင်ႈမွင်းၼိူဝ်သူၸဝ်ႈၶိုၼ်းမႃးဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ’ ၶႃႈၶဝ် ၸိူဝ်းမူၵ်းၵိုတ်းဝႆႉယူႇတင်း သၼ်လွႆမႄႈမိူင်းတႆးၼႆႉတိုၼ်းမီးဝႆႉယူႇတဵမ်ပိုၵ်းၼႆဢေႃႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၵႂႃႇဢွင်ႇပူၼ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈယဝ်ႉၸၼ်ႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၶဵၼ်းတေႃႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းမႃး ဢွၼ်ႁူဝ်မႄႈမိူင်းတႆးႁဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉ မွၵ်ႈမႄႈမိူင်းတႆးႁဝ်းမုင်ႈမွင်းၼၼ်ႉသေၵမ်း။

ႁူမ်ၸူမ်းထိုင်ၸူး ဝၼ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၸဝ်ႈႁတ်းႁၢၼ်တႆး
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13 ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ဝၼ်းသိၼ်လူင်မီးမင်ၵလႃႇ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်လီ ႁူမ် ၸူမ်းၸွမ်းတႃႇၵေႃႉႁတ်းႁၢၼ်သႃႇသၼႃႇ တႆးႁဝ်းၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈၶႃႈယဝ်ႉ၊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း

Monday, May 14, 2012

လိၵ်ႈႁူမ်ၸူမ်းၸဝ်ႈသင်ႇၶတႆး ၸိူဝ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈ B.A မိူင်းထႆး

ယွင်ႈယေႃးထိုင်ၸဝ်ႈၵေႃႉ
ဢမ်ႇၶျေႃႉယွၼ်ႇယွမ်းၸႂ်
ဝၼ်းၼႂ်လႆႈၶတ်းႁႅင်း
မိူင်းလႅင်းတေႃႇဝၼ်းၶမ်ႈ
ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈလွင်ႈတုၵ်ႉၶ
တႃႇၽဝၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ
ၸႂ်သႂ်ႇၼိူဝ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း
ၼင်ႇဢဵၼ်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈထိုင်
ပွင်ၶိုင်မႃးၶၢဝ်းၵႆ
ယၢင်ႈပႆၸွမ်းၶေႃႈယိူင်း
တႃႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းလႅင်းထွင်ႇ
ၸူပ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉၶူး
ႁပ်ႉသူးၸုမ်ႈ ပီႇဢေႇ
လိူၼ်မေႇ̓ သွင်ၽၼ်းသိပ်းသွင်
ၶိုင်ပွင်တီႈမိူင်းထႆး
ၸဝ်ႈတႆးႁဝ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ
ၸဝ်ႈတႆးႁဝ်းလူင်ႉလႅၼ်ႇ
ၸဝ်ႈတႆးႁဝ်းၶွၼ်ႈၵႅၼ်ႇ
ၸူမ်းၼႅၼ်ႇလူၺ်ႈၵေႃႉၶဝ်
လႆႈဢဝ်လိၵ်ႈဝွၵ်းၼႆႉ
ဝႆႉပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း
ၽွင်းၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼၼ်ႉဢေႃႈij။
ၸဝ်ႈဝၼ်ႇၼသႃႇမိ (ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း-သီႇႁူဝ်)
14. 05. 2012