Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, March 23, 2012

ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူးလႃး ပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း တႃႇၶဝ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်း ၸၼ်ႉ B.A.

ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃဝိထယႃးလႆးမႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်းရႃၸဝိထယႃးလႆး ဝင်းၼွႆႉ ၊ ဝဵင်းဢယုတ်ႉထယႃး ပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း တႃႇၶဝ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်း ၸၼ်ႉ B.A. in Buddhism ဢၼ်ၽုၺ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ မီးယူႇ 4 ပၢႆး(Faculty) ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ-

1. ပၢႆးသၢႆၼႂ်းပုတ်ထ (คณะพุทธศาสตร์ , Faculty of Buddhism)
- ပၢႆးပုတ်ႉထသႃသၼႃ
- ပၢႆးပုတ်ႉထသႃသၼႃ ဢၼ်ပဵၼ်ၽၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ (International Program)
- ပၢႆးသႃႇသၼႃႇ
- ပၢႆးၽႃႇသႃႇသၼ်သၵရဵတ်ႈ
- ပၢႆးဝူၼ်ႉၶပ်ႉ (Philosophy)
- ပၢႆးဢၽိထမ်မႃ

2. ပၢႆးသၢႆၶူးသွၼ် (คณะครุศาสตร์ , Faculty of Education)
- ပၢႆးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း 
- ပၢႆးၵၢၼ်သွၼ်ၽႃႇသႃႇထႆး 
- ပၢႆးၵၢၼ်သွၼ်ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ 
- ပၢႆးၵၢၼ်သွၼ်ပုတ်ႉထသႃသၼႃ 

3. ပၢႆးသၢႆသၽႃဝၵူၼ်း (คณะมนุษยศาสตร์ , Faculty of Humanities)
- ပၢႆးၽႃႇသႃႇထႆး 
- ပၢႆးၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ 
- ပၢႆးၸႂ်ပၺ်ၺႃႇၼႂ်းပုတ်ႉထ (Buddhist Psychology)
- ပၢႆးၸႂ် (Psychology) 

4. ပၢႆးသၢႆတူင်ႇဝိူင်းၵူၼ်း (คณะสังคมศาสตร์ , Faculty of Social Sciences)
- ပၢႆးသၢႆၸိုင်ႈမိူင်း 2 ပၢႆး -
1ႉ ပၢႆးၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ 
2ႉ ပၢႆးၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်
    - ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး 
    - ပၢႆးပိူင်ပဵၼ်သၽႃဝၵူၼ်း (Sociology and Anthropology)
    - ပၢႆးၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်လူၺ်ႈလၢႆးပုတ်ႉထ 


ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈၸဝ်ႈသင်ၶ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၸၵႂႃႇ ၵေႃႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းလႆႈယူႇဢေႃႈ ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းမီးပၢႆးၽႃႇသႃႇတၢင်ႇဢၼ်တႃႇတေလိူၵ်ႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းထႅင်ႈတင်းၼမ် သိုပ်ဢၢၼ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈႁူဝ်ယွႆႈတီႈၼႆႈၶႃႈ 

No comments:

Post a Comment