Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Wednesday, March 14, 2012

ၵၼ်ႇတေႃးၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၽရၢမ်းၵဝ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၵေႃႈယၢမ်ႈမီးမႃး ပဵၼ်ၾိင်ႈပုတ်ႉထ သႃသၼႃ ႁဝ်းၶႃႈယၢမ်ႈထိုဝ်မႃးၵေႃႈဝႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈၶူးၵေႃလိၼ်တလႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၵၼ်ႇတေႃးၸဝ်ႈဢႃဝၢသ် ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇၵွၼ်းဝတ်ႉ ဝတ်ႉၽရၢမ်းၵဝ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13.03.2012 ၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 2း00 မူင်းပၢႆ̓̓̓̓̓̓̓ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈၾိင်ႈထုင်း လႄႈတင်းၼပ်ႉထိုဝ်လိူဝ်ၼိူဝ် ၽူႈယႂ်ၵူၼ်းလူင်သေ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်တင်းမွၵ်ႇယႃႈၶဝ်တႅၵ်ႇသေ လႆႈၵႂုႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈသြုႇႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊
ၸွမ်းၼင်ႇပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၵေႃႈယၢမ်ႈမီးမႃး ပဵၼ်ၾိင်ႈပုတ်ႉထ သႃသၼႃ ႁဝ်းၶႃႈယၢမ်ႈထိုဝ်မႃးၵေႃႈဝႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈၶူးၵေႃလိၼ်တလႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၵၼ်ႇတေႃးၸဝ်ႈဢႃဝၢသ် ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇၵွၼ်းဝတ်ႉ ဝတ်ႉၽရၢမ်းၵဝ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13.03.2012 ၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 2း00 မူင်းပၢႆ̓̓̓̓̓̓̓ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈၾိင်ႈထုင်း လႄႈတင်းၼပ်ႉထိုဝ်လိူဝ်ၼိူဝ် ၽူႈယႂ်ၵူၼ်းလူင်သေ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်တၸဝ်ႈသြုႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးတၢင်းၼမ်ႉၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇယႂ်ႇႁႅင်း မေုႁၵ်ႉပႅင်းၼိူဝ်ၵူၼ်းမီးတုၵ်ႉသေ မေုၸွႆႈထႅမ်လိူဝ် ၼိူဝ်ပုၼ်ႈၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇ ဢေႇမၢင်မႃးယူႇတႃႇသေႇ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ ႁွမ်းလူၺ်ႈၸႂ်ၼပ်ႉထိုဝ်လႄႈ ႁွမ်းလူၺ်ႈၸွမ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈလီငၢမ်း ၸဝ်ႈသြုႇႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉသ ႁဝ်းၶႃႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ႁႂ်ႈလႆႈမီးတင်းၵုမ်းၶွင်း ႁူမ်ႈလူမ်ႈလူၺ်ႈ  တႂ်ႈငဝ်းမဵတ်ႉတႃႇၸဝ်ႈသြုႇႁဝ်းၶႃႈသေၵမ်းၼႆ ij ၼပ်ႉထိုဝ်ဝႆႈသုထိုင်ၸဝ်ႈသြုႇႁဝ်းၶႃႈသေ ij

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး (မိူင်းၵွၵ်ႇ)င်းမွၵ်ႇယႃႈၶဝ်တႅၵ်ႇသေ လႆႈၵႂုႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈသြုႇႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊

No comments:

Post a Comment