Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Saturday, January 21, 2012

ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းသႅင်ၶေႇမိၼ်ႇၻ (ၼမ်ႉလၼ်ႈ) ႁဝ်းလႆႈၸႅၵ်ႇၽေပူင်သွၼ်ပၼ်လၢႆးသၢင်ႈ blog လႄႈ website တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း၊ ဝဵင်းဢယုတ်ႉထယႃး၊ ၸိုင်ႈထႆး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18. 01. 2012 ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းသႅင်ၶေႇမိၼ်ႇၻ (ၼမ်ႉလၼ်ႈ) ႁဝ်း လႆႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေ တၼႃ ထၢၼ်ႈသုင်သေလႆႈၸႅၵ်ႇၽေပူင်သွၼ်ပၼ် လၢႆးသၢင်ႈ blog လႄႈ website ဢိၵ်ႇတင်း လၢႆးဢဝ်ၶၢဝ်ႇ လႄႈ တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်လူင်းၼႂ်း website ပၼ်သင်ႇၶၸဝ်ႈတႆး ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း
တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း၊ ဝဵင်းဢယုတ်ႉထယႃး၊ ၸိုင်ႈထႆး ၶႃႈဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈတေ သိုပ်ႇပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း 17:00 ထိုင် 19:00 မွင်း ၵူႈဝၼ်းၿုတ်ႉ တေႃႇပေႃးထိုင်ပိၵ်ႉႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ပီၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈမီးၸဝ်ႈလႂ်ၽူႈလႂ် မီးလွင်ႈသူၼ်ၸႂ်ၶႂ်ႈႁူႉလၢႆးသၢင်ႈ blog လႄႈ website တႃႇၸႅၵ်ႇပၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇပီႈ ၼွင်ႉတႆးၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇ တိတ်းတေႃႇမၼ်းၸဝ်ႈလႆႈ
(+66)0877193742 = khemsang@gmail.com ၼႆႉဢေႃႈ။
ယဝ်ႉၵေႃႈသင်ဝႃႈမီးၽူႈလႂ်ၶႂ်ႈၸႅၵ်ႇပၼ်လွင်ႈႁူႉတၢင်းႁၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ website ၼႆၵေႃႈ မၼ်း ၸဝ်ႈပႂ်ႉႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇဢေႃႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇထုင်းၵႂၢမ်းႁဝ်းမီးဝႆႉဝႃႈ ꧦပီႈႁူႉၼိုင်ႈၼွင်ႉႁူႉသွင်ၸွႆႈ ၵၼ်ပွင်ၸင်ႇယဝ်ႉꧦၼႆၶႃႈလူးၼေႃႈ၊ ပီႈႁူႉၼိုင်ႈၵေႃႈယူႇယူႇႁင်းၼိုင်ႈ၊ ၼွင်ႉႁူႉသွင်ၵေႃႈယူႇယူႇ ႁင်း သွင်သေ ဢမ်ႇႁူႉမေႃၸႅၵ်ႇၽေပၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁူႉမေႃ ႁႂ်ႈႁဝ်းႁႃးပီႈၼွင်ႉ ပေႃးတေလႆႈႁူႉသၢမ်ႁူႉသီႇႁူႉႁႃႈၵႂႃႇတႄႉ ၵၢၼ်တႆးဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းတၢင်းၼမ်ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇ ယဝ်ႉလႆႈသေပွၵ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

1 comment:

  1. ထုꨓ္းလꨰင္း ဝပ္ꨵပJanuary 24, 2012 at 9:13 AM

    ငိꨓ္းလီငိꨓ္းꨅူမ္း ꨡꨓ္မꨓ္းꨅဝ္ꨳေတသုိပ္ꨲသြꨓ္ပꨓ္ ꨅဝ္ꨳသင္ꨲꨁတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ေပဳးေတမီးတꨤင္းꨟူꨵꨀꨱဝ္ꨲꨀပ္းလြင္ꨳဝꨰပ္ꨵသꨤꨯꨵꨁဳꨳ

    ReplyDelete