Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, January 20, 2012

မၼ်းသူ မႂ်းလႄႈတင်းၵဝ်

မၼ်း-    မၼ်းဝႃႈမၼ်းၶိုၵ်ႉ
ၵုမ်ႇတိုၵ်ႉႁႅၼ်ႁူဝ်
ၵူၺ်း မိုင်ႉလႆႈၵူမ်ႈႁူဝ်ပၼ်ပိူၼ်ႈ။

သူ - သူဝႃႈသူၵတ်ႉ
ပတ်ႉၶႅပ်းၶတ်းတႃႉ
ၵူၺ်း ၽဝလႆႈၵူမ်ႈႁူဝ်ပၼ်ပိူၼ်ႈ။

မႂ်း -မႂ်းဝႃႈမၼ်းၶႅၼ်ႇ
မႂ်းလႅၼ်ႇၵူႈၸိူဝ်း
ၵူၺ်း  တိုၵ်ႉၵိူဝ်းၵူမ်ႈႁူဝ်ပၼ်ပိူၼ်ႈ ။

ၵဝ်- ၵဝ်ဝႃႈၵဝ်ၵျုႉ
မႃႇၼထူမ်ႈတူဝ်
ၵူၺ်း  တိုၵ်ႉလႆႈၵူမ်ႈႁူဝ်ပၼ်ပိူၼ်ႈ ။


ပေႃးၼၼ်  မၼ်း သူ မႂ်း ၵဝ် 
ၽွမ်ႉဢဝ်ၶတ်းႁႅင်း 
ၸွႆႈတႅင်းၽိုတ်ႉဢွၵ်ႇ
မွၵ်ႇၼေပိူၼ်ႈဝႃႈ
ႁဝ်းၶႃႈတင်းၸိူဝ်း
ဢမ်ႇၵိူဝ်းၵူမ်ႈႁူဝ်
ၼွမ်းတူဝ်ပၼ်ပိူၼ်ႈၼႆ  ၸွင်ႇတေလီႁိုဝ် ။

No comments:

Post a Comment