Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Monday, January 23, 2012

လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇၸဝ်ႈၶူးသုၼ်တရ


လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၸဝ်ႈၶူးသုၼ်တရ မိူင်းသီႁူဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 22/01/2012 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသုမၼ လႆႈပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး။ လႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ် ၸဝ်ႈၶူးသုၼ်တရ (မိူင်းမၢဝ်း)
ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈယူႇ တီႈမိူင်းသီႁူဝ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ရေႃးၵႃႇၼၢဝ်ၼူၵ်ႉယႂ်ႇႁႅင်းလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ ႑႘-႑႙/႐႑/႒႐႑႒ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် ၼႂ်းႁွင်ႈ ICU ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆလႄႈ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈသင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး။ ၸင်ႇလႆႈၸွႆႈထႅမ် လူႇတၢၼ်းၵႃႈ ယူတ်းယႃ ၸဝ်ႈၶူးသုၼ်တရတမ်ႈတီႈ ၸဝ်ႈၶူးသုၸိၼ်တႃ တီႈဝတ်မႆႇယၢႆးမွၼ်း မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မႅၼ်ႈငိုၼ်းထႆး 1႐ႇ႐႐႐ ဝၢတ်ႇ (ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ) ၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးသုၼ်တရႁဝ်းၶႃႈ ၸႅဝ်းႁၢႆၸဵဝ်းၶႅၼ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းလွတ်ႈၵၢင်း တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသေၵမ်းၼႆတီႈၶႃႈဢေႃႈ။

No comments:

Post a Comment