Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Wednesday, January 18, 2012

တူင်ႉၼိုင်ပွၼ်ႈသွၼ် ဢွၼ်ႁၼ်လႅင်းပိူင်း

မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး ႁဝ်းၶႃႈ ထုင်ႉမိူင်းထႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ဢမ်ႇဢၢၼ်းမွၵ်ႇၼေၽႂ် ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၸႂ်မုတိတႃႇဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၸူမ်းၸွမ်း ၸႂ်ဢၼ်ၶႂ်ႈယွင်ႈဢၢမ်းဢွၼ်ႇ ၽုတ်းဢွၵ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇယူႇလႆႈ ဢမ်ႇၶႆႈၼေၵေႃႈ တေဢမ်ႇႁူႉၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ ယွၼ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈထိုင် လွင်ႈတၢင်းတူင်ႉၼိုင် ဢွၼ်ႇႁူဝ်ၼိုင်ႈၶႃႈ။ ၼႂ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် မုၵ်ႉၸုမ်း သင်ၶတႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၵၢတ်ႈဢမ်ႇၵိူင်းသေ ပိူင်းပၼ်သၢႆလႅင်း ႁၢင်ႈလီၵႂုႇၼၼ်ႉ လွင်ႈသွၼ်
လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း ၸဝ်ႈၶူးထမ်ႇမိၵ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူးထမ်ႇမိၵ ၼႆႉ မီးတင်းၸႂ်လီ- ယဵၼ်ႉ - ယၢဝ်း ၊ မွင်းထိုင်ပုၼ်ႈၶၢဝ်းၼႃႈသေ ၶတ်းၸႂ်သွၼ် လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ယူႇတီႈဝတ်ႉမႂ်ႇ သႃႇထုပရႃႇတိတ်ႇ မီးမႃးၶၢဝ်းယၢမ်းၵႂုႇ သွင်ပီၸမ်ၸမ် တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈတင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇသွၼ်ပၼ် ယူႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇၽူႈ ယၢမ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင် ၼႆသေတႃႉ တွၼ်ႈတႃႇ ပၢၼ်ၽဝလုၵ်ႈႁဵၼ်း တူၵ်းမိူင်းၵႆၼိုင်ႈၵေႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇငၢႆႈဝႃႈဢမ်ႇငၢႆႈၶႃႈ။ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ် လႆႈသွၼ်ပၼ် သမ်ႉပဵၼ်ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ ဝၼ်းလိုဝ်ႈ၊ ဝၼ်းၵႂုႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ သမ်ႉလႆႈၶိုၼ်ႈတင်း သီႇဝၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်း ၵေႃႈမီးၵူၺ်းသၢမ်ဝၼ်း ဢမ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်ၼႆၵေႃႈ တႃႇတေသိူဝ်းတႄႉ ၵမ်ႉဢေႇၶႃႈယဝ်ႉဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸဝ်ႈၶူးထမ်ႇမိၵ ႁဝ်းၶႃႈၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇယေႃႈဢမ်ႇႁူၼ်သေ သိုပ်ႇသွၼ်ပွၼ်ႈတွၼ်ႈပၼ်ၵႂုႇယူႇတီႈဝတ်ႉမႂ်ႇ သႃႇထုပရႃႇတိတ်ႇ ယူႇၼႆယဝ်ႉဢေႃႈ။

No comments:

Post a Comment