Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Sunday, January 22, 2012

ၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈဝတ်ႉ ၵျွင်းၶမ်း၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16. 06. 2012 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 07:24 မွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈဝတ်ႉ ၵျွင်းၶမ်း၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတၵႃႇသတ်ႈထႃး မိူင်းလၢႆးၶႃႈ ၶဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16.01.2012 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 01:00 မွင်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈမဝ်းလူမ်ႉလႄႈ လႆႈဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်ႇႁူင်းယႃသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသေ လႆႈဢဝ်လူမ်း oxgen သႂၢင်းပၼ်တင်း ႁိုင်ၼႆယဝ်ႉ။
တၢင်းပဵၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းတႄႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ငၢၼ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဝ်းၵႆႉဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မေႃယႃၶဝ်ဝႃႈၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၼႆႉ သၢႆငၢႆမၼ်းဢမ်ႇပေႃးလီယဝ်ႉၼႆလႄႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မွင်းပၢႆပၢႆၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉပၢင်းဢဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းတီႈၵျွင်းၶမ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ မေႃယႃၶဝ်ၸိူဝ်းၸမ်ၸႂ်ၸဝ်ႈသြႃႇၵေႃႈ မႃးပၼ်ႁႅင်းထႅင်ႈယႃယူႇတင်းဝၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ၊ ထိုင်ယၢမ်းႁူဝ် ၶမ်ႈ 07:24 ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမုင်ႈဢမ်ႇမွင်းသေ ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်း လႆႈတမ်းဝႆႉရုပ်ႈလၢပ်ႈ ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈ သေ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း ၵႂႃႇပႅတ်ႈပီႈၼွင်ႉတၵႃႇသတ်ႈထႃး မိူင်းလၢႆးၶႃႈၶဝ်ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈၼႆႉၶႅၼ်းတေႃႈ သိုပ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် ပီၼွင်ႉတၵႃႇသတ်ႈထႃး မိူင်းလၢႆးၶႃႈ တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉငိၼ်းၵၼ်သေၵမ်းဢေႃႈ။ လႆႈၶၢဝ်ႇမႃးတီႈ www.siamtai.com ၶႃႈဢေႃႈ။

No comments:

Post a Comment