Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Saturday, January 21, 2012

သြႃႇလႄႈတၵႃႇယမိူင်းၸိင်းၵႃပူဝ်း လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တီႈသင်ၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ဝတ်ႉဢွၵ်ႉ(ၸ်)ၾွတ်ႉၿုၻ်ထဝိႁႃရ မိူင်းဢင်းၵိတ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသြႃႇလႄႈ တၵႃႇသတ်ႈထႃး ဝတ်ႉဢွၵ်ႉ(ၸ်)ၾွတ်ႉၿုၻ်ထဝိႁႃရ မိူင်းၸိင်း ၵႃပူဝ်း လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းၼမ်ႉထူမ်ႈ သင်ၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၶႃႈ ဢေႃႈ၊ သင်ၶၸဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းတၢင်းလူႇ
တီႈၸဝ်ႈၶူး Dr. သႅင်ပၼ် ပၺ်ၺႃဝံသ ၵႂႃႇ တၢင်းၼမ်ငိုၼ်း 112,000 ဝၢတ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13. 11. 2011 ၶႃႈဢေႃႈ။ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈသိုပ်ႇမွပ်ႈလူႇတၢၼ်း ထိုင်ၸဝ်ႈ ၽူႈဢၼ်လႆႈထူပ်းၽေး ၼမ်ႉထူမ်ႈၵႂႃႇ ၸဝ်ႈလႂ် 2,000 ဝၢတ်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ၊ သင်ၶလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းတႆးၸိူဝ်းၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉမီးယူႇ (42) တူၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 03. 01. 2012 ၼၼ်ႉဢမ်ႇမုင်ႈဢမ်ႇမွင်းသေ သြႃႇလႄႈတၵႃႇသတ်ႈထႃး ဝတ်ႉဢွၵ်ႇ(ၸ်)ၾွတ်ႉၿုၻ်ထ ဝိႁႃရ မိူင်းၸိင်းၵႃပူဝ်း လႆႈလူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်မႃးထႅင်ႈငိုၼ်းၼမ်ႉထူမ်ႈ 13,000 ဝၢတ်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ။ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းတၢင်းလူႇၵႂႃႇ တီႈၸဝ်ႈၶူးသုၹႃတ ပိုၼ်းတႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 03. 01. 2012 တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇ မိူင်းၵွၵ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ဢၼ်သြႃႇလႄႈတၵႃႇ သတ်ႈထႃး ဝတ်ႉဢွၵ်ႉ(ၸ်)ၾွတ်ႇ မိူင်းၸိင်းၵႃပူဝ်းလႆႈလူႇတၢၼ်းမႃးငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ၽေးၼမ်ႉ ထူမ်ႈၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 125,000 ဝၢတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။

ငိုၼ်းတီႈလိူဝ်ဝႆႉ41,000 ဝၢတ်ႇၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း လႆႈၸႂ်တႃႇဢဝ်ဝႆႉပဵၼ်ၵႃႈၸႂ်ႉ ၸၢႆႇ ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ၶၸဝ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးတင်းသဵင်ႈ လႆႈငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်လႄႈ ဢၼုမေႃးတၼႃႇၸွမ်း ႁႅင်းသတ်ႇထႃႇၸေႇတၼႃႇ သြႃႇလႄႈတၵႃႇ ဝတ်ႉဢွၵ်ႉ(ၸ်)ၾွတ်ႉ မိူင်းၸိင်းၵႃပူဝ်း ႁဝ်းၶဝ်ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။

No comments:

Post a Comment