Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Monday, January 23, 2012

လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇၸဝ်ႈၶူးသုၼ်တရ


လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၸဝ်ႈၶူးသုၼ်တရ မိူင်းသီႁူဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 22/01/2012 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသုမၼ လႆႈပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး။ လႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ် ၸဝ်ႈၶူးသုၼ်တရ (မိူင်းမၢဝ်း)

Sunday, January 22, 2012

ၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈဝတ်ႉ ၵျွင်းၶမ်း၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16. 06. 2012 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 07:24 မွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈဝတ်ႉ ၵျွင်းၶမ်း၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတၵႃႇသတ်ႈထႃး မိူင်းလၢႆးၶႃႈ ၶဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16.01.2012 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 01:00 မွင်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈမဝ်းလူမ်ႉလႄႈ လႆႈဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်ႇႁူင်းယႃသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသေ လႆႈဢဝ်လူမ်း oxgen သႂၢင်းပၼ်တင်း ႁိုင်ၼႆယဝ်ႉ။

Saturday, January 21, 2012

ၸဝ်ႈၶူးၵိတ်ႉတိသႃႇရလႄႈ ၸဝ်ႈၶူးသုမၼသႅင်လၢဝ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် seminar

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16. 01. 2012 ၶၼသင်ၶူမ်း (Faculty of Social Sciences) ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း(seminar)ဢၼ်မီးႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ ꧦၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႂ်းသႃသၼႃႇၿုၻ်ထၸဝ်ႈꧦ၊ တီႈဝတ်ႉသႃၵႅဝ်ႈ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈသႃၵႅဝ်ႈ၊ ၸိုင်ႈထႆး သေ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶူးၵိတ်တိသႃရ (ထမ်မႃၸရိယ၊ M.A) လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးသႅင်လၢဝ် သုမၼ ႁဝ်းၶဝ်သွင်တူၼ်သွင်ပႃးလႆႈပဵၼ်ၽူႈတၢင်တူဝ်သင်ၶမိူင်းမၢၼ်ႈသေ လႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢမ်ႇၼၼ်ႉ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း(seminar)ၶႃႈဢေႃႈ။
ၸဝ်ႈၶူးၵိတ်တိသႃရ (ထမ်မႃၸရိယ၊ M.A) ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢဝ်လွင်ႈ ၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ထမ်းၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး ၵႂႃႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈသပ်းလႅင်းၼေ ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလႅၵ်ႈ လၢႆႈတၢင်းႁူႉ (seminar) ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ 
ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း (seminar)ၶူးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃး  တေမီးယူႇမွၵ်ႈ (80)တူၼ်ပၢႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တေမီးၶူးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ PhD, M.A လႄႈ B.A တီႈလုၵ်ႉမႃး မိူင်းၵမ်ပူးၶျူး၊ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်ထႆး၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸၵႂႃႇဢေႃႈ။

ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းသႅင်ၶေႇမိၼ်ႇၻ (ၼမ်ႉလၼ်ႈ) ႁဝ်းလႆႈၸႅၵ်ႇၽေပူင်သွၼ်ပၼ်လၢႆးသၢင်ႈ blog လႄႈ website တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း၊ ဝဵင်းဢယုတ်ႉထယႃး၊ ၸိုင်ႈထႆး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18. 01. 2012 ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းသႅင်ၶေႇမိၼ်ႇၻ (ၼမ်ႉလၼ်ႈ) ႁဝ်း လႆႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေ တၼႃ ထၢၼ်ႈသုင်သေလႆႈၸႅၵ်ႇၽေပူင်သွၼ်ပၼ် လၢႆးသၢင်ႈ blog လႄႈ website ဢိၵ်ႇတင်း လၢႆးဢဝ်ၶၢဝ်ႇ လႄႈ တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်လူင်းၼႂ်း website ပၼ်သင်ႇၶၸဝ်ႈတႆး ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း

သြႃႇလႄႈတၵႃႇယမိူင်းၸိင်းၵႃပူဝ်း လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တီႈသင်ၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ဝတ်ႉဢွၵ်ႉ(ၸ်)ၾွတ်ႉၿုၻ်ထဝိႁႃရ မိူင်းဢင်းၵိတ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသြႃႇလႄႈ တၵႃႇသတ်ႈထႃး ဝတ်ႉဢွၵ်ႉ(ၸ်)ၾွတ်ႉၿုၻ်ထဝိႁႃရ မိူင်းၸိင်း ၵႃပူဝ်း လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းၼမ်ႉထူမ်ႈ သင်ၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၶႃႈ ဢေႃႈ၊ သင်ၶၸဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းတၢင်းလူႇ

Friday, January 20, 2012

ထမ်းပႃႇရမီႇ သိပ်းပိူင်မၢႆ (႑)

မၢႆ (႒)
မၢႆသၢမ် (႓)
မၢႆသီႇ
မၢႆႁႃႈသုတ်း

မၼ်းသူ မႂ်းလႄႈတင်းၵဝ်

မၼ်း-    မၼ်းဝႃႈမၼ်းၶိုၵ်ႉ
ၵုမ်ႇတိုၵ်ႉႁႅၼ်ႁူဝ်
ၵူၺ်း မိုင်ႉလႆႈၵူမ်ႈႁူဝ်ပၼ်ပိူၼ်ႈ။

သူ - သူဝႃႈသူၵတ်ႉ
ပတ်ႉၶႅပ်းၶတ်းတႃႉ
ၵူၺ်း ၽဝလႆႈၵူမ်ႈႁူဝ်ပၼ်ပိူၼ်ႈ။

မႂ်း -မႂ်းဝႃႈမၼ်းၶႅၼ်ႇ
မႂ်းလႅၼ်ႇၵူႈၸိူဝ်း
ၵူၺ်း  တိုၵ်ႉၵိူဝ်းၵူမ်ႈႁူဝ်ပၼ်ပိူၼ်ႈ ။

ၵဝ်- ၵဝ်ဝႃႈၵဝ်ၵျုႉ
မႃႇၼထူမ်ႈတူဝ်
ၵူၺ်း  တိုၵ်ႉလႆႈၵူမ်ႈႁူဝ်ပၼ်ပိူၼ်ႈ ။


ပေႃးၼၼ်  မၼ်း သူ မႂ်း ၵဝ် 
ၽွမ်ႉဢဝ်ၶတ်းႁႅင်း 
ၸွႆႈတႅင်းၽိုတ်ႉဢွၵ်ႇ
မွၵ်ႇၼေပိူၼ်ႈဝႃႈ
ႁဝ်းၶႃႈတင်းၸိူဝ်း
ဢမ်ႇၵိူဝ်းၵူမ်ႈႁူဝ်
ၼွမ်းတူဝ်ပၼ်ပိူၼ်ႈၼႆ  ၸွင်ႇတေလီႁိုဝ် ။

ထမ်းတြႃးလၢႆးယႃယေႃးၵႃႇမၢႆ (1)

မၢႆ (2)
မၢႆ (3)
မၢႆꨤ(4)
မၢႆꨤ(5)သုတ်းယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

ထမ်းတြႃးၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း ၵေႃႉႁၢၼ်သႃႇသၼႃႇ


မၢႆ (1)

မၢႆ (2)
မၢႆ (3)
မၢႆ (4)
မၢႆ (5)
မၢႆ (6) တွၼ်ႈသုတ်းၶႃႈ

Wednesday, January 18, 2012

တူင်ႉၼိုင်ပွၼ်ႈသွၼ် ဢွၼ်ႁၼ်လႅင်းပိူင်း

မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး ႁဝ်းၶႃႈ ထုင်ႉမိူင်းထႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ဢမ်ႇဢၢၼ်းမွၵ်ႇၼေၽႂ် ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၸႂ်မုတိတႃႇဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၸူမ်းၸွမ်း ၸႂ်ဢၼ်ၶႂ်ႈယွင်ႈဢၢမ်းဢွၼ်ႇ ၽုတ်းဢွၵ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇယူႇလႆႈ ဢမ်ႇၶႆႈၼေၵေႃႈ တေဢမ်ႇႁူႉၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ ယွၼ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈထိုင် လွင်ႈတၢင်းတူင်ႉၼိုင် ဢွၼ်ႇႁူဝ်ၼိုင်ႈၶႃႈ။ ၼႂ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် မုၵ်ႉၸုမ်း သင်ၶတႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၵၢတ်ႈဢမ်ႇၵိူင်းသေ ပိူင်းပၼ်သၢႆလႅင်း ႁၢင်ႈလီၵႂုႇၼၼ်ႉ လွင်ႈသွၼ်

Monday, January 16, 2012

လူႇပပ်ႉလိၵ်ႈတႃႇႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ (4.1.212)ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးထမ်ႇမိၵ (ႁူဝ်ၼႃႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူး လႃး မိူင်းၵွၵ်ႇ) တၢင်တူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းသေ လူႇတၢၼ်းပပ်ႉလိၵ်ႈ (ၽၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ) သၢမ်ပပ်ႉတီႈ ႁူင်းႁေႃတူၺ်းလိၵ်ႈ (Library) ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႉလႃးလူင်းၵွၼ်း၊ ဝၢင်းၼွႆႉ၊ ဢယုတ်ႉထယႃး။

Saturday, January 7, 2012

မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ႁဵတ်းတူၼ်ႈငိုၼ်းႁွမ်းတၢၼ်းၵႃႈၼမ်ႉ ၵႃႈၾႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း၊ ဝၢင်းၼွႆႉ၊ ဢယုထယႃး


ဝၢႆးသေလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း လႆႈၼင်ႈတြႃးသိပ်း ဝၼ်း ယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ဢွၼ် ႁူဝ် ႁဵတ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ် ဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉတေႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းတူၼ်ႈ

Thursday, January 5, 2012

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူင်းမလေးသီးယိူဝ်း

ဝၼ်းထိ ႕ လိူၼ်ၵျၢၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ ပီ ႒႐႑႒ မိူဝ်ႈၼႆႉ သြႃႇလႄႈတၵ် ၵႃႇ သတ်ႉထႃးတႆး မိူင်းမလေးသီးယိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်း ဝုၼ်းၸုမ်ႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးတွၵ်ႉတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃမိ တေလႆႈႁပ်ႉၸုမ်းၶူး ဢၵ်ႉၵမႁႃသတ်ႉထမ်မၸေႃးတိၵထၸ

ၼႂ်းလိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ မြန်မာ.အလင်း ဢၼ်ပိုၼ်ဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ ႔ လိူၼ်ၵျၢၼ်ႇၼဝႃႇရီႇ ဝၼ်းပုတ်ႉ ပီ ႒႐႑႒ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇဝႆႉ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈတူၼ်ဢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေမွပ်ႈတၢၼ်းပၼ် ၸုမ်ႈၶူး ၸွမ်း ၼင်ႇလူင်ပွင်ၸို်င်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီပီ ၼႂ်းပီၼႆႉ လႆႈႁၼ် ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် တွၵ်ႉတိူဝ်ႇ ၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃမိ (ၸဝ်ႈၵွၼ်း ဝတ်ႉဢွၵ်ႉ(ၸ်)ၾိူတ်ႉပုတ်ႉထဝိႁႃရ၊ ဝဵင်းဢွၵ်ႉ(ၸ်)ၾိူတ်ႉ၊ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢိင်ႇၵလၼ်ႇ) တေလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢၵ်ႉၵမႁႃသတ်ႉထမ်မၸေႃးတိၵ ထၸ ꧦ ၼႆႉယဝ်ႉ။