Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Sunday, December 11, 2011

ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တေႃးၸဝ်ႈၶူးဝႃးၸွမ်မိူင်းဝၼ်ၼသီရိ (သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ  ႘/႑႒/ ႒႐႑႑ ၼႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇၵၼ်တေႃးႁူပ်ႉထူပ်း
ၸဝ်ႈၶူးဝႃးၸွမ်မိူင်းဝၼ်ၼသီရိ(သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး )ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း
မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶ ၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းသိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇဢၼ်လႆႈမႃးႁပ်ႉၸုမ်ႈ ၸၼ်ႉၸဝ်ႈၶုၼ်း(ၷုၼ) ဢၼ်ၸဝ်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မိူင်းထႆး လႆႈမွပ်ႈတၢၼ်းၵႂႃႇ
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 5/12/ 2011 ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၵေႃႈ
လႆႈၵႂႃႇၵၼ်ႇတေႃးဝႆႈသႃဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း ၸဝ်ႈၶူးဝႃးသေလႆႈတၢင်ႇလဝ်ႈ
လၢတ်ႈထိုင်ၼေဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈသင်ၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၵူႈမိူင်းမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးႁဵၼ်းယူႇမိူင်း ၵွၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈလႆႈယူႇပဵၼ်မုၵ်ႉပဵၼ်ၸုမ်းသေ ပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ၸွမ်းၵၼ်ၼႆ 
ယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးဝႃႈၵေႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းယႂ်ႇၼမ်ၸွမ်းႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇသင်ႇသွၼ်ပွၼ်ႇဢွၼ် ပၼ်ႁဝ်းၶႃႈတၢင်းၼမ်လႄႈ လၢတ်ႈၼေၵႂုႇဝႆႉဝႃႈ "မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉထိုင်ပၢၼ်သင်ႇၶၸဝ်ႈတႆးႁဝ်းလီၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်လႄႈ တိုတ်ႉတၢႆးႁႃၵၼ်၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇႁူမ်ႈၵၼ်၊ ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇတႆးႁဝ်း ပေႃးသင်ႇၶတႆးဢမ်ႇႁဵတ်းၽႂ်တေႁဵတ်း" ၼႆ လႆႈသင်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆယူႇၶႃႈယဝ်ႉ ။


No comments:

Post a Comment