Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Tuesday, November 1, 2011

လွၵ်းလၢႆးၵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် Read more

လွၵ်းလၢႆးၵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈဢမ်ႇၼၼ်သႂ်ႇ Read more ၼႂ်း Blog ႁဝ်းၼႆႉမိူၼ်ႁၢင်ႈလႅပ်ႈငၢႆႈယူႇ သေတ ပေႃးဢဝ်တၢင်းတူဝ်ထူပ်းၶႃႈႁဝ်းဝႃႈတႄႉဢမ်ႇငၢႆႈၶႃႈ။ ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းၵဵဝ်ႈၵပ်းလူၺ်ႈၽႃႇသႃႇ HTML ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းၶႃႈမႃးဝႆႉၸႂ်ယၢဝ်းယၢဝ်းလႄႈ ဢဝ်သတိယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်းၼႃႈသေ ႁဵတ်းတူၺ်းၵွၼ်ႇၶႃႈၼေႃႈ။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတွၼ်ႈ (1) ပိူတ်ႇၽုၺ်ႇ www.blogger.com ယဝ်ႉၶဝ်ႈမေးလ်ႁဝ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ
လီငၢမ်း၊ မႃးသိုပ်ႇၼဵၵ်းၼိူဝ် Design> ယဝ်ႉၵေႃႈသိုပ်ႇၼဵၵ်းသႂ်ႇ Edit HTML သေၵမ်းၶႃႈ။
တီႈၼႆႈၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈပၼ်သတိဢိတ်းၼိုင်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇၼႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းမႃးၼဵၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်း Edit HTML ၼႆဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယႃႇလိုမ်းၼဵၵ်းတူဝ် Download Full Teamplat
သေၵမ်းၶႃႈ။

ၵွပ်ႈဝႃႈၵူဝ်ႁဵတ်းၽိတ်းသေဢၼ်ဢၼ်ၶႃႈဢေႃႈ၊ ပေႃးဝႃႈၽိတ်းတူဝ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ Blog ႁဝ်းၼၼ်ႉလႅဝ်
မူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ၊ တေလႆႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၼမ်သေၶိုၼ်းမေး၊ ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇၸၢင်ႈလႆႈၶိုၼ်းမေးမူတ်းꧦ
ၶႃႈဢေႃႈ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်ၼဵၵ်းၼိူဝ် Download Full Template သေၵမ်း။ ပေႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ
ၶိုၼ်းမႃးၶိတ်ႇပၼ်ၼႂ်းလွၵ်းဢၼ်ဝႃႈ Expand Widget Templates သေၵမ်းၶႃႈ။

တွၼ်ႈ(2)
ႁဝ်းတေလႆႈၼဵၵ်း Ctrl+F သေႁႃ code တီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ
]]<>/b:skin>ဢမ်ႇၼၼ်</head>
ပေႃးႁၼ်ယဝ်ႉတေလႆႈ copy ဢဝ် code တၢင်းတႂ်ႈၼႆႉ Past သႂ်ႇၼႂ်းၵၢင်သွၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉဢေႃႈ။
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>

<style>#fullpost{ display:none;}</style>

</b:if>

ႁၢင်ႈၽၢင်ႈမၼ်းတေမိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ။

]]></b:skin>
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
<style>#fullpost{ display:none;}</style>
</b:if>
</head>

မၢင်ပွၵ်ႈၼႂ်းၵၢင်]]<>/b:skin>လႄႈ</head>ၼႆႉယၢၼ်ၵၼ်ၵႆတေႉတေႉၶႃႈ။
တေမီး code တၢင်ႇဢၼ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းၵၢင်မၼ်းၼမ်ဝႆႉဢေႃႈ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ Templat ဢၼ်ၼိုင်ႈ
လႄႈဢၼ်ၼိုင်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈ။

ပေႃးယဝ်ႉတၢင်းၼိူဝ်ၼႆႉယဝ်ႉ၊ သိုပ်ႇႁႃ Code တၢင်းတႂ်ႈၼႆႉထႅင်ႈသေၵမ်း။

  <div class='post-body entry-content'>
      <p><data:post.body/></p>
ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ Code ဢၼ်ၼႆႉ

<div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->

Coade သွင်ဢၼ်ၼႆႉႁႃႁႂ်ႈႁၼ်သေဢၼ်ဢၼ်သေ ပေႃးႁၼ်ယဝ်ႉ Copy ဢဝ် Code တၢင်းတႂ်ႈ
ၼႆႉသေ Past သႂ်ႇၼႂ်းၵၢင်သွင်ဢၼ်ၼႆႉသေၵမ်း၊

<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
         <p><a expr:href='data:post.url'>Read More</a></p>
      </b:if>

ၽၢင်ႁၢင်ႈမၼ်းတေလႆႈမိူၼ်ၼႆဢေႃႈ။

  <div class='post-body entry-content'>
      <p><data:post.body/></p>
      <b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
         <p><a expr:href='data:post.url'>Read More</a></p>
      </b:if>
      <div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->
ပေႃးႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈမူတ်းယဝ်ႉၼႆၵႂုႇၼဵၵ်းသႂ်ႇၼိူဝ် Save Templat ၼၼ်ႉသေၵမ်း။

တွၼ်ႈ(3)
ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းတေလႆႈၵႂုႇၼဵၵ်းၼိူဝ် Settings ၶႃႈဢေႃႈ၊ ၵႂုႇသိုပ်ႇၼဵၵ်းသႂ်ႇၼိူဝ် Formatting
သေၵမ်းၶႃႈ။ တၢင်းတႂ်ႈသုတ်းသုတ်းၼၼ်ႉတေမီးလွၵ်းပဝ်ႇပဝ်ႇသေ ၶၢင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉတေတႅမ်ႈဝႆႉ ဝႃႈ Post Template ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ Copy ဢဝ် Code တီႈတႂ်ႈၼႆႉသေသႂ်ႇပၼ်သေၵမ်း၊

သုၼ်ႇၼွၵ်ႈ

<span id="fullpost">

သုၼ်ႇၼႂ်း

</span>

ပေႃး Past သႂ်ႇယဝ်ႉၼႆၼဵၵ်း Save Settings သေၵေႃႈ ၵၢၼ်ၵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်လွၵ်းလၢႆး
သႂ်ႇ Read more ႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉတူဝ်လီငၢမ်းၵႂုႇယဝ်ႉဢေႃႈ။ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးၵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈ/
သႂ်ႇ Read more တွၼ်ႈတႃႇTemplate ငၢႆႈငၢႆႈၵူၺ်းဢေႃႈ။ Template ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ
ဢၼ်ၼိုင်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ဢဝ်တၢင်းတူဝ်ထူပ်းႁဝ်းသေလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂုႇသေၵမ်းၶႃႈ။ 
ဝႆႉဝႃႈၼႆႉပဵၼ်ၼမ်ႉၸိမ်းမၼ်းၼႆသေၵမ်း
မႂ်ႇသုင်သေၵမ်းၶႃႈ။

No comments:

Post a Comment