Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, November 11, 2011

လွင်ႈ Lable တႃႇတေယႅၵ်ႉၸႅၵ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈ Menu

လွင်ႈ lable ၼႆႉၵေႃႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ၵမ်ႉၼမ်ၼမ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈမၼ်းငၢႆႈၼႆလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးသပ်းလႅင်း ၼေဝႆႉၵႃႈႁိုဝ် မိူဝ်ႈၶႃႈဢမ်ႇပႆႇႁူႉၼၼ်ႉၶႃႈႁႃတူၺ်းၼႂ်း Google သေႁူဝ်ပေႃးမဝ်းၶႃႈဢေႃႈယွၼ်ႉ လူၺ်ႈၶႃႈၵေႃႈဢွၵ်းဢေႃဢမ်ႇပေႃးၽၢႆၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။
ၵမ်းၼႆႉၶႃႈႁဝ်းတေလၢတ်ႈၼလွေင်ႈ Lable သေ တႃႇတေမႃးပဵၼ်ၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ Menu Bar
ႁဝ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ပေႃးႁူႉလၢႆးမၼ်းယဝ်ႉတႄႉဢမ်ႇယၢပ်ႇသင်သေဢိတ်းၶႃႈ။ လွၵ်းလၢႆးႁဵတ်းမၼ်း တႄႉ ၵႂုႇၼႂ်း New Post သေ တႅမ်ႈဢၼ်ႁဝ်းတေသႂ်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈသႂ်ႇၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉၼၼ်ႉသေ၊ ပေႃးႁဝ်းတႅမ်ႈယဝ်ႉၼႆတီႈတၢင်းတႂ်ႈၼၼ်ႉတေမီးတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ Labels: ၼႆသေ မီးလွၵ်းၶၢဝ်ဝႆႉယူႇ၊ တီႈၼႂ်းလွၵ်းၶၢဝ်ၶၢဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈတႃႇႁဝ်းတေတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ Tab Menu ႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ
ယဝ်ႉ။ လိၵ်ႈဢၼ်ႁဝ်းတႅမ်ႈဝႆႉၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈသင်ၼႆၵေႃႈဢဝ်လွင်ႈၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉတႅမ်ႈသႂ်ႇၶႃႈ
ဢေႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇၶႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ႈၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈတႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း Blog ၶႃႈလႄႈ၊ ၶႃႈၵေႃႈသႂ်ႇ
ၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းဝႃႈ "ႁဵၼ်း Blog "ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ႁဝ်းတႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈ
ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၼႆၵေႃႈ၊ တီႈ Lables: ၼၼ်ႉတေလႆႈသႂ်ႇ ၸိုဝ်ႈဝႃႈၶၢဝ်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ၊ ပေႃးဝႃႈ
ႁဝ်းတႅမ်ႈယဝ်ႉၼႆၵေႃႈၼဵၵ်း PUBLISH POST သေၵမ်း၊ ပေႃးၼၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ႁဝ်းတႅမ်ႈၵႂုႇ
ၼၼ်ႉတေၵႂုႇမီးၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ႁဝ်းပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇၶႃႈႁဝ်းၼႆၵေႃႈ
တေၵႂုႇမီးၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ ႁဵၼ်း Blog ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉဢေႃႈ။
မိူၼ်ၼႆ။ ။

ဢဝ် Link Lable သေမႃးသႂ်ႇၼႂ်း Menu ၸိူဝ်းဢမ်ႇပႆႇလႆႈပၼ်ၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ Menu ၼၼ်ႉတေ ၵႂင်ယူႇ၊ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းႁဵတ်းယဝ်ႉပွတ်းတွၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ်ၼႆႉယဝ်ႉၼႆၵႂုႇတီႈ Design>
Page Elementsသေ> ၼဵၵ်း Add a Gadget သေၵမ်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉတေမီးဝႃႈ Labels ၼႆယူႇ၊
ၵႂုႇၼဵၵ်းသႂ်ႇၼိူဝ်မၼ်းသေသႂ်ႇလူင်းၶႃႈလႄႈ၊
မိူၼ်ၼႆ။ ။
ပေႃးဝႃႈႁဝ်းသႂ်ႇလူင်းၵႂုႇယဝ်ႉၼႆၵႂုႇတီႈ Lable ဢၼ်ႁဝ်းသႂ်ႇလူင်းမႃးၼၼ်ႉသေ ၵႂုႇၼဵၵ်းႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉသေၵမ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၶႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၼႆၵေႃႈ  ၶႃႈပၼ်ၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ
တီႈ Lables ဝႆႉဝႃႈ "ႁဵၼ်းBlogꧦ ၼႆလႄႈတေလႆႈၵႂုႇၼဵၵ်းတီႈ "ႁဵၼ်းBlog" ၼၼ်ႉယူႇဢေႃႈ။ပေႃးၼဵၵ်းယဝ်ႉတေဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼႆ။ 
http://www.namlan.co.cc/search/label/ႁဵၼ်းBlog
ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၵႂုႇ Copy ဢဝ် Link ၼႆႉတီႈ Address Bar ၼၼ်ႉသေၵႂုႇ Past သႂ်ႇတီႈၼႂ်း Edit 
HTML ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းသပ်းလႅင်းဝႆႉၼႂ်းလွင်ႈ Tab Menu ၼၼ်ႉသေၵမ်းမိူၼ်ၼႆ။ ။

<li><a href='Linkဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ဢမ်ႇၼၼ်ၸိုဝ်ႈLable'>ၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ</a></li>
<li><a href='Linkဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ဢမ်ႇၼၼ်ၸိုဝ်ႈLable'>ၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ</a></li>

တေလႆႈမႃး Past သႂ်ႇတီႈဢၼ်ဝႃႈ Link ဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ဢမ်ႇၼၼ်ၸိုဝ်ႈ Lable ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။
တၢင်ႇဢၼ်ၵေႃႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆသေပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈၼဵၵ်း Save Template ၵေႃႈယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။

ၶေႃႈၾၢင်ႉ/
တီႈဢၼ်ဝႃႈ Link ဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ဢမ်ႇၼၼ်ၸိုဝ်ႈ Lable ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတေလႆႈႁၼ်တုမ်ယွတ်ႇ''ယူႇ၊
ယႃႇပေၵႂုႇမွတ်ႇၺႃးသေဢိတ်း၊ မၼ်းပဵၼ်ၽႃႇသႃႇ HTML ၶႃႈလႄႈမွတ်ႇၺႃးဢၼ်ၼိုင်ႈၵူၺ်းၵေႃႈ၊မၼ်းတေဢမ်ႇဢွၵ်ႇမႃးပၼ်သေဢိတ်းၶႃႈ။ ။
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

No comments:

Post a Comment