Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Tuesday, November 29, 2011

မႂ်ႇသုင် ပီမႂ်ႇ

ပီမႂ်ႇတႆးႁဝ်း                    ပူၵ်းသဝ်းယႂ်ႇယိုင်ႈ
သွင်ၼိုင်ႈသုၼ်ႁူၵ်း           ပူၵ်းတႆးႁဝ်းသုင်
ၸုင်တႆးႁဝ်းၶိုၼ်ႈ             ယိုၼ်ႈတႆးႁဝ်းၽွမ်ႉ
ယွမ်ႉတႆးႁဝ်းသႂ်               ၸႂ်တႆးႁဝ်းႁတ်း
ၸတ်းတႆးႁဝ်းငၢၼ်           ၵၢၼ်တႆးႁဝ်းတွၼ်း
ၵွၼ်းတႆးႁဝ်းမၼ်ႈ            ပၼ်ႈတႆးႁဝ်းၵႅၼ်ႇ
လႅၼ်ႇတႆးႁဝ်းတုမ်           သုမ်တႆးႁဝ်းၵွၼ်း
ၶွၼ်းတႆးႁဝ်းႁႅင်း             လႅင်းတႆးႁဝ်းႁိူဝ်ႈ
ပိူဝ်ႈတႆးႁဝ်းပဵၼ်               ၶဵၼ်တႆးႁဝ်းဝၢႆး
ၸၢႆးတႆးတင်းယိင်း            ထိင်းသိမ်းၽိင်ႈငႄႈ
ၽႄႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း         ႁိူင်းႁိူဝ်ႈထိုင်တီႈ
ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း               ပဝ်းၵၼ်ႁွမ်ႁၵ်ႉ
တၵ်ႉဝႃႈမႂ်ႇသုင်                မႂ်ႇသုင်ပီမႂ်ႇတႆး ijij

ၸဝ်ႈၸၢႆးလဵၵ်ႉ(ၼမ်ႉလၼ်ႈ)


1 comment: