Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Thursday, November 17, 2011

တွပ်ႇၵႄႈၶေႃႈထၢမ် ဢၼ်လႆႈၶမ်ၸႂ်မႃး

ထၢမ် = ၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈတွပ်ႇၵႄႈပၼ်ၶေႃႈထၢမ် လွင်ႈဢၼ်ၶမ်ၸႂ်ၶႃႈႁဝ်းမႃး
           ၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေလႆႈၶႃႈ။
တွပ်ႇ= လႆႈယူႇၼႃႇ၊ ၵႃႈၼင်ႇယိုၼ်းၶိုတ်းႁူႉႁၼ်ၼၼ်ႉ တေတွပ်ႇၵႄႈပၼ်ၸၢႆးဢိူဝ်ႈ၊
          ၸၢႆးသမ်ႉမီးၶေႃႈထၢမ်သင်လႃႇပေႃးၼၼ်။
ထၢမ်= ၶႃႈၶႂ်ႈထၢမ်တႄႉ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းၵႆႉၵႆႉလႆႈငိၼ်းဝႃႈꧦသီႇပဝ်ႇ ၵဝ်ႈႁၢမ်းꧦဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ
          မၼ်းမီးတီႈပွင်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈၸဝ်ႈ။
တွပ်ႇ= ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ လီလႆႈႁူႉတီႈပွင်ႇမၼ်းၸႅင်ႈလႅင်းတႄႉယဝ်ႉ၊ ပေႃးတေဢဝ်
           ၽၢႆႇလေႃးၵီႇသေတွပ်ႇၵႄႈၸိုင် တႆးႁဝ်းၵမ်ႈၼမ်ၼမ် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ꧦပေႃးဢွၵ်ႇ
           ၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်သီႇၵေႃႉၼႆၸိုင်ၸၢင်ႈပဝ်ႇ (ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ) ၼႆသေ

ပေႃးၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ၵဝ်ႈၵေႃႉသမ်ႉ ၸၢင်းႁၢမ်းလၢႆꧦၼႆ ၸဝ်ႈၵေႃႈယၢမ်ႈငိၼ်းမႃးယူႇ။
ၶေႃႈတွပ်ႇဢၼ်ၼႆႉပေႃးဢဝ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ႁဝ်းၸဝ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇပေႃးတူၵ်းထုၵ်ႇ၊
ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်း။

ပေႃးတေဢဝ်ၽၢႆႇလေႃးၵုတ်ႈသေတွပ်ႇၵႄႈတႄႉ ꧦသီႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်သၸ်ၸႃႇသီႇပႃး သေ၊ ၵဝ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈသမ်ႉ ပဵၼ်လေႃးၵုတ်တရႃႇၵဝ်ႈပႃး (မၢၵ်ႈသီႇပႃး၊ ၽူလ်ႇသီႇပႃး၊ ၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ)ꧦယဝ်ႉ။ ၶႂ်ႈဝႃႈတႄႉၵေႃႈ ꧦပေႃးသၸ်ၸႃႇသီႇပႃး ပဝ်ႇ(ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၵျၢင်ႉၵမ်မၼ်းယဝ်ႉ)ၵေႃႈ လေႃးၵုတ်တရႃႇ ၵဝ်ႈပႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေႁၢမ်း(ႁၢႆလၢႆ)ဢမ်ႇႁၢင်ႉꧦၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းသႃႇသၼႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၵျၢင်ႉၵမ် သၸ်ၸႃႇသီႇပႃးၵေႃႈ တႃႇတေလႆႈၸၢမ်ႇၽွၼ်းလီမၼ်း မၢၵ်ႈ၊ ၽူလ်ႇ၊ ၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈ၊ ပေႃးသၸ်ၸႃႇသီႇပႃး ပဝ်ႇၵေႃႈ လေႃးၵုတ်တရႃႇ ၵဝ်ႈပႃး ၼၼ်ႉ ႁၢမ်းယဝ်ႉ။

တြႃးဢၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းႁေႃး ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ꧦတြႃးထမ်မၸၵ်ၵꧦ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်သၸ်ၸႃႇသီႇပႃးၼႆႉယဝ်ႉ။ လိုၼ်းသုတ်းၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈသၸ်ၸႃႇသီႇပႃးၼႆႉႁၢႆ ဢမ်ႇမီး
ၵူၼ်းၵျၢင်ႉၵမ်မၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ သႃႇသၼႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸၢင်ႈတေမွတ်ႇဝွတ်ႈဝၢႆးႁၢႆယူႇယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပေႃးသႃႇသၼႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တဵမ်(႕႐႐႐)ပီလႄႈ သႃႇသၼႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တေမွတ်ႇဝွတ်ႈဝၢႆးႁၢႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပေႃးဝႃႈၵူၼ်းၵျၢင်ႉၵမ်သၸ်ၸႃႇသီႇပႃးၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးယူႇၼႆၸိုင် သႃႇသၼႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းၵေႃႈ တိုၼ်းတေႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ယူႇ ဢမ်ႇႁၢင်ႉ၊ ၸၢင်ႈပူၼ်ႉလိူဝ် (႕႐႐႐)ပီၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ။ သင်ဝႃႈၵူၼ်းၵျၢင်ႉၵမ်သၸ်ၸႃႇသီႇပႃးၼႆႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းထိုင် (႕႐႐႐) ပီၵေႃႈ ၸၢင်ႈမွတ်ႇဝွတ်ႈဝၢႆးႁၢႆယူႇယဝ်ႉ။ ꧦသႃႇသၼႃႇꧦဢၼ်ဝႃႈၸမ်ႉ ပဵၼ်ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၵႃႈၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းၼမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်သၸ်ၸႃႇသီႇပႃးၼႆႉယဝ်ႉ။

သၸ်ၸႃႇသီႇပႃး - ၽိုၵ်းၵမ်ပွႃး - လေႃးၵုတ်တရႃႇတြႃးတိုၼ်းဢမ်ႇႁၢႆ ။

သၸ်ၸႃႇသီႇပႃး - ဢမ်ႇၽိုၵ်းပွႃး - လေႃးၵုတ်တရႃႇတြႃးတိုၼ်းၸၢင်ႈႁၢႆ ။

ဢဝ်ဝွၵ်းၼႆႉ မၢႆဝႆႉၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်ၸႂ်ၽႂ်မၼ်းသေ ႁဝ်းၸဝ်ႈတွပ်ႇၵႄႈၼႄ မွၵ်ႈၵႃႈၼႆႉၵေႃႈ ၸၢႆးႁဝ်းတေပွင်ႇၸႂ်ယူႇ။ လိူဝ်သေၼႆႉ သမ်ႉမီးၶေႃႈထၢမ်သင်ထႅင်ႈလႃႇၸၢႆး။

ၸၢႆး = ဢေႃႈ မီးၶႃႈဢေႃႈ၊ ပွၵ်ႈတေမႃး ၸွင်ႇၵွႆႈထၢမ်ထႅင်ႈၶႃႈ၊ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ယဝ်ႉၶႃႈၸဝ်ႈႁဝ်း။


ၵေႃႉထၢမ် - ၸၢႆးလဵၵ်ႉ(လၼ်ႈၶမ်း)

ၵေႃႉတွပ်ႇ - ၸဝ်ႈဝၼ်ႇၼသႃႇမိ(ၼမ်ႉလၼ်ႈ)

႒႐႑႑-႑႑-႑႖

တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ် ထၢမ်+တွပ်ႇမႃးထႅင်ႈယူႇဢေႃႈ၊

မႂ်ႇသုင် ႁႂ်ႈယူႇလီမီးငိုၼ်း ႁႂ်ႈႁၢင်ႈလီၵိုၵ်းပိုၼ်းသေၵမ်း

No comments:

Post a Comment