Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Tuesday, November 8, 2011

လီသေပိူၼ်ႈ

ပေႃးႁၢႆႉ ႁၢႆႉၸွမ်းတြႃးၼႆႉလီသေပိူၼ်ႈ
ပေႃးလၵ်း လၵ်းၸွမ်းတြႃးၼႆႉ လီသေပိူၼ်ႈ
ပေႃးငိူဝ်ႈ ငိူဝ်ႈၸွမ်းတြႃးၼႆႉလီသေပိူၼ်ႈ
ပေႃးမီး မီးၸွမ်းတြႃးၼႆႉ လီသေပိူၼ်ႈ
ပေႃးၽၢၼ် ၽၢၼ်ၸွမ်းတြႃးၼႆႉ လီသေပိူၼ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈထိူၼ်ႇၶိူဝ်း
႙ႉ႑႑ႉ႒႐႑႑

No comments:

Post a Comment